♦ 
Sheet Songs/Musics

Bài hát hằng tuần (PDF Files) Xin nhấn vào tựa bài hát
 
 
Chúa nhật ngày 26 tháng 10 năm 2014 - Đêm canh thức Cha Phêrô Hoàng Văn Thiên
Diển nguyện: Thần khí Chúa sai tôi
Diển nguyện: Bài ca hiệp nhất
Ca đoàn Mân Côi: Bao la tình Chúa
Ca đoàn Thành Tâm: Giã biệt ca
Ca đoàn Thánh Linh: Chúa nâng con lên
Ca đoàn Hiển Linh: Nguyện cầu
Kết thúc: Linh hồn tôi
 
Thứ hai ngày 27 tháng 10 năm 2014 - Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Phêrô Hoàng Văn Thiên
Nhập lễ: Tình khúc
Đáp ca: Thánh vịnh 22
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Thân lúa miến
Rước Lễ: Phó thác
Rước Lễ: Tâm tình phó thác
Kết lễ: Salve Regina
Thăm viếng: Sao Chúa gọi con
Thăm viếng: Chính nhờ Ngài
Thăm viếng: Con có một tổ quốc
Thăm viếng: Đâu có tình yêu thương
Thăm viếng: Kinh hoà bình
Thăm viếng: Cha yêu
 
Thứ ba ngày 28 tháng 10 năm 2014 - Lễ tiển đưa Cha Phêrô Hoàng Văn Thiên
Nhập lễ: Dâng Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 22
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Con xin làm của lễ
Rước Lễ: Tâm tình hiến dâng
Rước Lễ: Từ rất xa khơi
Rước Lễ: Về bên Cha hiền
Kết lễ: Trên con đường về quê
Di quan: Salve Regina
 
Chúa nhật ngày 26 tháng 10 năm 2014 - XXX thường niên A
Nhập lễ: Xin dẫn đưa con
Đáp ca: Thánh vịnh 17 (Anh Phú)
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Này con đâu dám
Rước Lễ: Sao Chúa gọi con
Kết Lễ: Đem tin mừng
 
Chúa nhật ngày 02 tháng 11 năm 2014 - XXXI thường niên A
Nhập lễ: Về nơi đây
Đáp ca: Thánh vịnh 130 (Ngọc Hân)
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Hy lễ cuối cùng
Rước Lễ: Lời nguyện chiều buông
Kết Lễ: Trên con đường về quê
 
Chúa nhật ngày 09 tháng 11 năm 2014 - XXXII thường niên A
Nhập lễ: Hồn tôi ơi!
Đáp ca: Thánh vịnh 62 (Anh Phú)
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Trên dĩa thánh
Rước Lễ: Chúa trong lòng con
Kết Lễ: Lạy Mẹ từ bi
 
Chúa nhật ngày 16 tháng 11 năm 2014 - Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Nhập lễ: Bài ca ngàn trùng
Đáp ca: Thánh vịnh 125 (Anh Khải)
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Dâng 7
Rước Lễ: Đẹp thay
Kết Lễ: Anh Hùng tử đạo
 
Chúa nhật ngày 23 tháng 11 năm 2014 - Chúa Kitô Vua
Nhập lễ: Hoan hô Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 22 (Anh Linh)
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Lễ vật hòa bình
Rước Lễ: Ôi Giêsu
Kết Lễ: Khúc hát tạ ơn
 
Chúa nhật ngày 06 tháng 7 năm 2014 - XIV thường niên A
Nhập lễ: Nhanh lên nào
Đáp ca: Thánh vịnh 144 (Anh Linh)
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Dâng 2
Rước Lễ: Thánh Tâm
Kết Lễ: Trong an bình
 
Chúa nhật ngày 13 tháng 7 năm 2014 - XV thường niên A
Nhập lễ: Ngợi ca
Đáp ca: Thánh vịnh 64 (Quỳnh Phương)
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Thân lúa miến
Rước Lễ: Xin cho tôi
Kết Lễ: Chút tình con thơ
 
Chúa nhật ngày 20 tháng 7 năm 2014 - XVI thường niên A
Nhập lễ: Chung lời cảm tạ
Đáp ca: Thánh vịnh 85 (Anh Phú)
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Dâng lễ 15
Rước Lễ: Nay con xin đến
Kết Lễ: Kinh tạ lễ
 
Chúa nhật ngày 27 tháng 7 năm 2014 - XVII thường niên A
Nhập lễ: Hãy đến tung hô Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 118 (Anh Khải)
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Tặng vật dâng Ngài
Rước Lễ: Tình Chúa
Kết Lễ: Nguồn cậy trông
 
Chúa nhật ngày 3 tháng 8 năm 2014 - XVIII thường niên A
Nhập lễ: Hỡi thế trần
Đáp ca: Thánh vịnh 144 (Ngọc Hân)
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Tựa làn trầm hương
Rước Lễ: Tình Chúa cao vời
Kết Lễ: Cảm tạ Chúa
Rước Lễ: Chính nhờ Ngài
 
Chúa nhật ngày 10 tháng 8 năm 2014 - XIX thường niên A
Nhập lễ: Bước vào
Đáp ca: Thánh vịnh 84 (Anh Linh)
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Dâng Ngài
Rước Lễ: Bỏ Ngài con biết theo ai
Kết lễ: Cùng vui bước
 
Thứ sáu ngày 15 tháng 8 năm 2014 - Đức Mẹ lên trời
Nhập lễ: Mẹ lên trời
Đáp ca: Thánh vịnh 44 (Quỳnh Phương)
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Xin dâng lên 4
Rước lễ: Hồng ân bao la
Kết lễ: Linh hồn tôi
 
Chúa nhật ngày 17 tháng 8 năm 2014 - XX thường niên A
Nhập lễ: Lên đền thánh
Đáp ca: Thánh vịnh 66 (Anh Phú)
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Xin dâng Cha 2
Rước Lễ: Nếu
Kết Lễ: Nhân chứng Phúc âm
 
Chúa nhật ngày 24 tháng 8 năm 2014 - XXI thường niên A
Nhập lễ: Chung một niềm tin
Đáp ca: Thánh vịnh 137 (Anh Khải)
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Dâng Chúa
Rước Lễ: Tin hay không tin
Kết lễ: Tiếng hát thiên thu
 
Chúa nhật ngày 31tháng 8 năm 2014 - XXII thường niên A
Nhập lễ: Hát lên bài ca
Đáp ca: Thánh vịnh 62 (Anh Linh)
Tung hô tin mừng: Alleluia
Dâng lễ: Hoan ca dâng
Rước lễ: Đường chân lý
Kết lễ: Lễ hết
 
Chúa nhật ngày 7 tháng 9 năm 2014 - XXIII thường niên A
Nhập lễ: Lên đường về nhà Cha
Đáp ca: Thánh vịnh 94 (Hân)
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Kinh dâng lễ
Rước Lễ: Tình thương nhiệm mầu
Kết Lễ: Ca dao Mẹ dịu hiền
 
Thứ bảy ngày13 tháng 9 năm 2014 - Lễ an táng
Nhập quan: Ngày về
Nhập lễ: Nhập lễ
Đáp ca: Thánh vịnh
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Ra đi về với Chúa
Rước Lễ: Chúa đã gọi con
Kết Lễ: You are mine
Kết Lễ: Giã từ
 
Chúa nhật ngày14 tháng 9 năm 2014 - Suy tôn Thánh Giá
Nhập lễ: Ca khúc hồng ân
Đáp ca: Thánh vịnh 77 (Anh Phú)
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Nhạc khúc yêu thương
Rước Lễ: Lời kinh hòa bình
Kết Lễ: Đường đi có Chúa
 
Chúa nhật ngày 21 tháng 9 năm 2014 - XXV thường niên A
Nhập lễ: Nào về đây
Đáp ca: Thánh vịnh 144 (Anh Khải)
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Lễ dâng
Rước Lễ: Lời thiêng
Kết Lễ: Trinh Vương Maria
 
Chúa nhật ngày 28 tháng 9 năm 2014 - XXVI thường niên A
Nhập lễ: Ngàn dân ơi
Đáp ca: Thánh vịnh 24 (Anh Linh)
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Lời dâng 1
Rước Lễ: Chính nhờ Ngài
Kết Lễ: Lễ xong rồi
 
Thứ hai ngày 29tháng 9 năm 2014 - Lễ tiển chân Ông Cố Giuse Đinh Phương Ngân
Nhập lễ: Vui ngày trở về
Đáp ca: Thánh vịnh 137
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Hy lễ cuối cùng
Rước Lễ: Chính nhờ Ngài
Tâm tình: Cha yêu
Kết Lễ: Lạy Mẹ xin yên ủi
 
Chúa nhật ngày 05 tháng 10 năm 2014 - XXVII thường niên A
Nhập lễ: Bài ca hiệp nhất
Đáp ca: Thánh vịnh 79 (Ngọc Hân)
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Tiến dâng Cha
Rước Lễ: Có Chúa trong đời
Kết Lễ: Lạy Nữ Vương Mân Côi
 
Thứ bảy ngày 11 tháng 10 năm 2014 - Đêm thắp nến Tôn Vinh Đức Mẹ
Rước kiệu: Nữ Vương mân côi
Rước kiệu: Ave Maria
Rước kiệu: Kinh cầu Đức Mẹ Lộ Đức
Rước kiệu: Kinh hòa bình
Rước kiệu: Nguồn cậy trông
Rước kiệu: Chuổi ngọc vàng kinh
Nhập lễ: Nữ Vương hoà bình
Đáp ca: Thánh vịnh 22
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Hương thơm
Rước Lễ: Tâm tình hiến dâng
Rước Lễ: Hồng ân bao la
Kết Lễ: Nguyện cầu cho Giáo Xứ
 
Chúa nhật ngày 12 tháng 10 năm 2014 - XXVIII thường niên A
Nhập lễ: Vui lên anh em
Đáp ca: Thánh vịnh 22 (Anh Linh)
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Con nay lấy gì
Rước Lễ: Chứng nhân tình yêu
Kết Lễ: Con xin dâng Mẹ
 
Chúa nhật ngày 19 tháng 10 năm 2014 - XXIX thường niên A
Nhập lễ: Vào cung thánh
Đáp ca: Thánh vịnh 95 (Anh Khải)
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Tiến dâng
Rước Lễ: Từ rất xa khơi
Keát leã: Nữ Vương mân côi
 
Bộ Lễ Latin
Kyrie - Thương Xót Kyrie - Thương xót
Gloria - Vinh Danh: Gloria - Vinh Danh
Santus - Thánh Thánh Thánh: Santus - Thánh Thánh Thánh
Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa: Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Hồng Ân
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh