♦ 
Sheet Songs/Musics

Bài hát hằng tuần (PDF Files) Xin nhấn vào tựa bài hát
 
 
Thứ tư ngày 18 tháng 2 năm 2015 - Lễ Tro
Nhập lễ: Hãy Trở Về
Đáp ca: Thánh vịnh 50 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Xức Tro: Người Ơi Hãy Nhớ
Xức Tro: Người Là Bụi Tro
Xức Tro Hỡi Người Hãy Nhớ
Dâng Lễ: Hy Lễ Cuộc Đời
Rước Lễ: Con Nay Trở Về
Kết Lễ: Giọt Lệ Thống Hối
 
Thứ năm ngày 19 tháng 2 năm 2015 - Mồng Một Tết Ất Mùi
Nhập lễ: Xuân Nguyện
Đáp ca: Thánh vịnh 8 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Của lễ đầu năm
Rước Lễ: Kinh Hòa Bình
Kết Lễ: Nguyện Cầu Cho Giáo Xứ
 
Thứ bảy ngày 21 tháng 2 năm 2015 - Lễ Ngũ Bái Xuân Ất Mùi
Nhập lễ: Vui Xuân Trong Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 89
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Giấc Mơ Chưa Tròn
Rước Lễ: Đầu Xuân Cầu Cho Gia Đình
Rước Lễ: Thắp Nén Hương Xuân
Rước Lễ: Chúc Xuân
Kết Lễ: Hoan Ca Mùa Xuân
 
Chúa nhật ngày 22 tháng 2 năm 2015 - I Mùa Chay B
Nhập lễ: Quỳ Bên Cung Thánh
Đáp ca: Thánh vịnh 24 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Dâng Cuộc Đời
Rước Lễ: Lạy Cha Tha Thứ
Kết Lễ: Hãy Chổi dậy
 
Chúa nhật ngày 1 tháng 3 năm 2015 - Kỷ niệm Thánh Hiến
Nhập lễ: Tung Hô Danh Ngài
Đáp ca: Thánh vịnh 45
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Hương Thơm
Rước Lễ: Tình Chúa Yêu Tôi
Rước Lễ: Tán Tụng Hồng Ân
Kết Lễ: Nguyện Cầu Cho Giáo Xứ
 
Chúa nhật ngày 8 tháng 3 năm 2015 - III Mùa Chay B
Nhập lễ: Quyết Trở Về
Đáp ca: Thánh vịnh 18 (Anh Phú)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dáng Chúa
Rước Lễ: Biết Chúa Biết Con
Kết Lễ: Kinh Chay
 
Chúa nhật ngày 15 tháng 3 năm 2015 - IV Mùa Chay B
Nhập lễ: Thân Phận Lưu Đày
Đáp ca: Thánh vịnh 136 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Từng Giọt Rượu
Rước Lễ: Sống Trong Niềm Vui
Kết Lễ: Nay Con Trở Về
 
Thu nam ngày 19 tháng 3 năm 2015 - Kính Thánh Giuse
Nhập lễ: Lạy Thánh Giuse
Đáp ca: Thánh vịnh 88
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Tựa Làn Trầm Hương
Rước Lễ: Lời Thiêng
Kết Lễ: Về Bến Thiên Đàng
 
Chúa nhật ngày 22 tháng 3 năm 2015 - V Mùa Chay B
Nhập lễ: Kinh Đầu Lễ
Đáp ca: Thánh vịnh 50 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Niềm Cảm Mến
Rước Lễ: Nguồn Trợ Lực Đời Tôi
Kết Lễ: Hãy Quay Về
 
Chúa Nhật 29 tháng 3 năm 2015 - Lễ Lá
Nhập lễ: Rước lá
Đáp ca: Thánh vịnh 21 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Tình Cha
Rước Lễ: Xin Vâng Ý Cha
Kết Lễ: Con Đường Chúa Đi Qua
 
Thứ năm ngày 2 tháng 4 năm 2015 - Lễ Tiệc Ly
Đáp ca: Thánh vịnh 115 (Mân Côi)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
 
Thứ sáu ngày 3 tháng 4 năm 2015 - Tôn Vinh Thánh Giá
Đáp ca: Thánh vịnh 30 (Thánh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Bài Thương Khó: Bài Thương Khó
Tôn Vinh Thánh Giá: Tôn Vinh Thánh Giá
 
Thứ bảy ngày 4 tháng 4 năm 2015 - Đêm Vọng Phục Sinh
Làm Phép Lửa: Ánh Sáng Chúa Kitô
Exultet: Exultet
Làm Phép ThanhTẩy: Chúc Tụng Chúa Đi
Đáp ca 1: Thánh vịnh 32 ( Ngọc Hân)
Đáp ca 2: Xuất Hành (Anh Linh)
Đáp ca 3: Thánh vịnh Is12 (Anh Khải)
Đáp ca 4: Khải Hoàn Ca (Quỳnh Phương)
Tung Hô Tin Mừng: Alleluia
Kinh Cầu Các Thánh: Kinh Cầu Các Thánh (Anh Phú)
Làm Phép Nước Tôi Đã Thấy Nước
Rửa Tội: Chúa nâng con lên
Dâng Lễ: Hương Thơm
Vinh Tụng Ca: Vinh Tụng Ca
Rước Lễ: Niềm Vui Trong Chúa
Rước Lễ: Chúa Đã Sống Lại
Rước Lễ: Vì Chúa Đã Sống Lại
Kết Lễ: Alleluia! Hát Lên Người Ơi
 
Chúa nhật ngày 5 tháng 4 năm 2015 - Mừng Chúa Phục Sinh
Đáp ca: Thánh vịnh 117
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Ca Tiếp Liên: Ca Tiếp Liên
 
Chúa nhật ngày 12 tháng 4 năm 2015 - II Phục Sinh B
Nhập lễ: Lòng Thương Xót Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 117 (Anh Phú)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Rượu Nồng Bánh Thơm
Rước Lễ: Không Thấy Mà Tin
Kết Lễ: Chúa Phục Sinh
 
Chúa nhật ngày 19 tháng 4 năm 2015 - III Phục Sinh B
Nhập lễ: Nào Ta Hãy Mừng Vui
Đáp ca: Thánh vịnh 4 ()
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Nhạc Khúc Yêu Thương
Rước Lễ: Dẫn Con Từng Bước
Kết Lễ: Kinh Hòa Bình
 
Chúa nhật ngày 26 tháng 4 năm 2015 - IV Phục Sinh B
Nhập lễ: Vào Đời
Đáp ca: Thánh vịnh 117 ()
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Chúa
Rước Lễ: Sao Ngài Gọi Con
Kết Lễ: Lời Nguyện Truyền Giáo
 
Chúa nhật 3 tháng 5 năm 2015 - V Phục Sinh B
Nhập lễ: Khải Hoàn Ca
Đáp ca: Thánh vịnh 21
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Trái Tim Người Mẹ
Rước Lễ: Yêu Người Yêu Đời
Kết Lễ: Tháng Hoa
 
Chúa nhật ngày 10 tháng 5 năm 2015 - VI Phục Sinh B
Nhập lễ: Đâu Có Tình Yêu Thương
Đáp ca: Thánh vịnh 97
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Hết Tâm Hồn
Rước Lễ: Thiên Chúa Là Tình Yêu
Kết Lễ: Mẹ Ngàn Hoa
 
Chúa nhật ngày 17 tháng 5 năm 2015 - Lễ Thăng Thiên
Nhập lễ: Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời
Đáp ca: Thánh vịnh 46
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Như Hạt Miến
Rước Lễ: Chúa Về Trời
Kết Lễ: Ngàn Hoa
 
Chúa nhật ngày 24 tháng 5 năm 2015 - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Nhập lễ: Thánh Thần Hãy Đến
Đáp ca: Thánh vịnh 103
Alleluia Tung Hô Tin Mừng
Ca Tiếp Liên: Ca Tiếp Liên
Dâng Lễ: Chẳng Biết Lất gì
Rước Lễ: Xin Ngôi Ba Thiên Chúa
Kết Lễ: Thần Khí Chúa Sai Tôi
 
Chúa nhật ngày 31 tháng 5 năm 2015 - Lễ Chúa Ba Ngôi
Nhập lễ: Vinh Danh Ba Ngôi
Đáp ca: Thánh vịnh 32
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Ca Khúc Trầm Hương
Rước Lễ: Vinh Quang Chúa
Kết Lễ: Tháng Đức Mẹ
 
Chúa nhật ngày 07 tháng 6 năm 2015 - Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Nhập lễ: Chúa Dưỡng Nuôi
Đáp ca: Thánh vịnh 117
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Thành Tâm Thờ Kính
Rước Lễ: Mình Máu Thánh Chúa
Kết Lễ: Giêsu Ơi! Ở Cùng Con
 
Bộ Lễ Seraphim
Kyrie - Thương Xót Kyrie - Thương xót
Gloria - Vinh Danh: Gloria - Vinh Danh
Vinh Tụng Ca: Vinh Tụng Ca
Santus - Thánh Thánh Thánh: Santus - Thánh Thánh Thánh
Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa: Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Latin
Kyrie - Thương Xót Kyrie - Thương xót
Gloria - Vinh Danh: Gloria - Vinh Danh
Santus - Thánh Thánh Thánh: Santus - Thánh Thánh Thánh
Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa: Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Hồng Ân
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Ca lên đi - Kim Long
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa


<