♦ 
Sheet Songs/Musics

Bài hát hằng tuần (PDF Files) Xin nhấn vào tựa bài hát
 
 
Thứ bảy ngày 4 tháng 4 năm 2015 - Đêm Vọng Phục Sinh
Làm Phép Lửa: Ánh Sáng Chúa Kitô
Exultet: Exultet
Đáp ca 1: Thánh vịnh 32 (Anh Khải)
Đáp ca 2: Xuất Hành (Anh Linh)
Đáp ca 3: Thánh vịnh Is12 (Ngọc Hân)
Gloria - Vinh Danh: Gloria - Vinh Danh
Đáp ca 4: Khải Hoàn Ca (Quỳnh Phương)
Alleluia: Alleluia
Kinh Cầu Các Thánh: Kinh Cầu Các Thánh (Anh Phú)
Làm Phép ThanhTẩy: Chúc Tụng Chúa Đi
Làm Phép Nước Tôi Đã Thấy Nước
Rửa Tội: Chúa nâng con lên
Dâng Lễ: Hương Thơm
Vinh Tụng Ca: Vinh Tụng Ca
Rước Lễ: Niềm Vui Trong Chúa
Rước Lễ: Chúa Đã Sống Lại
Rước Lễ: Vì Chúa Đã Sống Lại
Kết Lễ: Alleluia! Hát Lên Người Ơi
 
Chúa nhật ngày 5 tháng 4 năm 2015 - Mừng Chúa Phục Sinh
Đáp ca: Thánh vịnh 117
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Ca Tiếp Liên: Ca Tiếp Liên
 
Chúa nhật ngày 12 tháng 4 năm 2015 - II Phục Sinh B
Nhập lễ: Lòng Thương Xót Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 117 (Ngọc Hân)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Rượu Nồng Bánh Thơm
Rước Lễ: Không Thấy Mà Tin
Kết Lễ: Chúa Phục Sinh
 
Chúa nhật ngày 19 tháng 4 năm 2015 - III Phục Sinh B
Nhập lễ: Nào Ta Hãy Mừng Vui
Đáp ca: Thánh vịnh 4 (Anh Khải)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Nhạc Khúc Yêu Thương
Rước Lễ: Dẫn Con Từng Bước
Kết Lễ: Kinh Hòa Bình
 
Chúa nhật ngày 26 tháng 4 năm 2015 - IV Phục Sinh B
Nhập lễ: Vào Đời
Đáp ca: Thánh vịnh 117 (Anh Linh)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Chúa
Rước Lễ: Sao Ngài Gọi Con
Kết Lễ: Lời Nguyện Truyền Giáo
 
Thứ sáu 1 tháng 5 năm 2015 - Tôn Vinh Các Thánh Tử Đạo
Nhập lễ: Tiếng Nhạc Oai Hùng
Đáp ca: Thánh vịnh
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Hiến Lễ Tinh Tuyền
Rước Lễ: Ngày Vinh Thắng
Rước Lễ: Cho Con Vững Tin
Kết Lễ: Ave Maria
 
Thứ bảy 2 tháng 5 năm 2015 - Tôn Vinh Mẹ LaVang
Nhập lễ: Cất Tiếng Hòa Ca
Đáp ca: Thánh vịnh
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng 6
Rước Lễ: Trường Ca AveMaria
Rước Lễ: Phó thác
Kết Lễ: Lạy Đức Mẹ LaVang
 
Chúa nhật 3 tháng 5 năm 2015 - V Phục Sinh B
Nhập lễ: Khải Hoàn Ca
Đáp ca: Thánh vịnh 21 (Anh Phú)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Hết Tâm Hồn
Rước Lễ: Yêu Người Yêu Đời
Kết Lễ: Tháng Hoa
 
Chúa nhật ngày 10 tháng 5 năm 2015 - VI Phục Sinh B - Mother's day
Nhập lễ: Đâu Có Tình Yêu Thương
Đáp ca: Thánh vịnh 97 (Ngọc Hân)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Trái Tim Người Mẹ
Rước Lễ: Thiên Chúa Là Tình Yêu
Kết Lễ: Mẹ Ngàn Hoa
 
Chúa nhật ngày 17 tháng 5 năm 2015 - Lễ Thăng Thiên
Nhập lễ: Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời
Đáp ca: Thánh vịnh 46 (Anh Khải)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Như Hạt Miến
Rước Lễ: Chúa Về Trời
Kết Lễ: Ngàn Hoa
 
Chúa nhật ngày 24 tháng 5 năm 2015 - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Nhập lễ: Thánh Thần Hãy Đến
Đáp ca: Thánh vịnh 103 (Anh Linh)
Alleluia Tung Hô Tin Mừng
Ca Tiếp Liên: Ca Tiếp Liên
Dâng Lễ: Chẳng Biết Lất gì
Rước Lễ: Xin Ngôi Ba Thiên Chúa
Kết Lễ: Thần Khí Chúa Sai Tôi
 
Chúa nhật ngày 31 tháng 5 năm 2015 - Lễ Chúa Ba Ngôi
Nhập lễ: Vinh Danh Ba Ngôi
Đáp ca: Thánh vịnh 32 (Anh Phú)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Ca Khúc Trầm Hương
Rước Lễ: Vinh Quang Chúa
Kết Lễ: Tháng Đức Mẹ
 
Chúa nhật ngày 07 tháng 6 năm 2015 - Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Nhập lễ: Chúa Dưỡng Nuôi
Đáp ca: Thánh vịnh 117 (Ngọc Hân)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Thành Tâm Thờ Kính
Rước Lễ: Mình Máu Thánh Chúa
Kết Lễ: Giêsu Ơi! Ở Cùng Con
 
Bộ Lễ Seraphim
Thương Xót Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Vinh Tụng Ca: Vinh Tụng Ca
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Latin
Kyrie - Thương Xót Kyrie - Thương xót
Gloria - Vinh Danh: Gloria - Vinh Danh
Sanctus - Thánh Thánh Thánh: Sanctus - Thánh Thánh Thánh
Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa: Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Hồng Ân
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Ca lên đi - Kim Long
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa


<