♦ 
Sheet Songs/Musics

Bài hát hằng tuần (PDF Files) Xin nhấn vào tựa bài hát
 
 
Chúa Nhật 2 tháng 6 năm 2019 - Lễ Thăng Thiên
Nhập lễ: Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời
Đáp ca: Thánh vịnh 46 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Khải)
Dâng Lễ: Chẳng Biết Lấy Gì
Rước Lễ: Chúa Về Trời
Kết Lễ: Nguyện Yêu Chúa
 
Chúa Nhật 9 tháng 6 năm 2019 - Lễ Chúa Thánh Thần
Nhập lễ: Thánh Thần Hãy Đến
Đáp ca: Thánh vịnh 103 (Ngọc Hân)
Ca Tiếp Liên: Ca Tiếp Liên
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Như Hạt Miến
Rước Lễ: Xin Ngôi Ba Thiên Chúa
Kết Lễ: Thần Khí Chúa Sai Tôi
 
Chúa Nhật16 tháng 6 năm 2019 - Lễ Chúa Ba Ngôi
Nhập lễ: Vinh Danh Ba Ngôi
Đáp ca: Thánh vịnh 8 (Thiên Kim)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Minh)
Dâng Lễ: Ca Khúc Trầm Hương
Rước Lễ: Vinh Quang Chúa
Kết Lễ: Thánh Tâm Chúa Giêsu
 
Chúa Nhật 23 tháng 6 năm 2019 - Lễ Mình Máu Thánh Chúa
Nhập lễ: Chúa Dưỡng Nuôi
Đáp ca: Thánh vịnh 109 (Anh Linh)
Ca Tiếp Liên: Ca Tiếp Liên
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Linh)
Dâng Lễ: Thành Tâm Thờ Kính
Rước Lễ: Chính Mình Máu Chúa
Kết Lễ: Giê su ở Cùng Con
 
Thứ Sáu 28 tháng 6 năm 2019 - Lễ Thánh Tâm Chúa - Bổn Mạng Liên Ca Đoàn
Nhập lễ: Thắp Sáng Lên
Đáp ca: Thánh Vịnh 22
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Xin Dâng Lên
Rước Lễ: Trong Trái Tim Chúa
Kết Lễ: Thánh Tâm Vua Giêsu
 
Chúa Nhật 30 tháng 6 năm 2019 - 13 Thường Niên C
Nhập lễ: Con Hân Hoan
Đáp ca: Thánh vịnh 66 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Minh)
Dâng Lễ: Trên Dĩa Thánh
Rước Lễ: Trọn Đời Dâng Hiến
Kết Lễ: Lạy Trái Tim Chúa
 
Chúa Nhật 7 tháng 7 năm 2019 - 14 Thường Niên C
Nhập lễ: Đi Về Nhà Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 65 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Khải)
Dâng Lễ: Dâng Lên Chúa
Rước Lễ: Chứng Nhân Tình Yêu
Kết Lễ: Khúc Hát Tạ Ơn
 
Chúa Nhật 14 tháng 7 năm 2019 - Kỷ Niệm 25 Năm Thành Lập Giáo Xứ
Rước Kiệu: Tán Tụng Hồng Ân
Rước Kiệu: Cảm Tạ Chúa
Rước Kiệu: Hãy Trở Về
Rước Kiệu: Nguyện Cầu Cho Giáo Xứ
Rước Kiệu: Tận Hiến Cho Mẹ
Rước Kiệu: Sống Gần Mẹ
Rước Kiệu: Bài Ca Hiệp Nhất
Nhập lễ: Tung Hô Danh Ngài
Đáp ca: Thánh vịnh 68
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Hiến Lễ Tinh Tuyền
Rước Lễ: Cảm Mến Ân Tình
Rước Lễ: Tán Tụng Hồng Ân
Kết Lễ: Kinh Hoà Bình
Văn Nghệ: Trọn Đời Dâng Hiến
Văn Nghệ: Yêu Thương Bằng Tình Loài Người
Văn Nghệ: Tìm Về Chân Thiện Mỹ
 
Chúa Nhật 21 tháng 7 năm 2019 - 16 Thường Niên C
Nhập lễ: Chung Lời Cảm Tạ
Đáp ca: Thánh vịnh 14 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Minh)
Dâng Lễ: Ca Dâng Lễ
Rước Lễ: Tin Mừng Cho Người Nghe
Kết Lễ: Có Chúa Song Hành
 
Chúa Nhật 28 tháng 7 năm 2019 - 17 Thường Niên C
Nhập lễ: Con Sẽ Hân Hoan
Đáp ca: Thánh vịnh 137 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Linh)
Dâng Lễ: Của Lễ Dâng Cha
Rước Lễ: Niềm Xác Tín Của Con
Kết Lễ: Cùng Vui Bước
 
Chúa Nhật 4 tháng 8 năm 2019 - 18 Thường Niên C
Nhập lễ: Bước Vào
Đáp ca: Thánh vịnh 89 (Thiên Kim)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Minh)
Dâng Lễ: Dâng Bánh
Rước Lễ: Này Con Xin Đến
Kết Lễ: Khúc Ca Tạ Lễ
 
Chúa Nhật 11 tháng 8 năm 2019 - 19 Thường Niên C
Nhập lễ: Lên Đường Về Nhà Cha
Đáp ca: Thánh vịnh 66 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Khải)
Dâng Lễ: Đời Con Dâng Chúa
Rước Lễ: Hướng Về Chúa
Kết Lễ: Lễ Xong Rồi
 
Thứ Năm 15 tháng 8 năm 2019 - Đức Mẹ Lên Trời
Nhập lễ: Nay Mẹ Lên Trời
Đáp ca: Thánh vịnh 44 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Khải)
Dâng Lễ: Tựa Làn Trầm Hương
Rước Lễ: Hồng Ân Bao La
Kết Lễ: Linh Hồn Tôi
 
Chúa Nhật 18 tháng 8 năm 2019 - 20 Thường Niên C
Nhập lễ: Về Nơi Đây
Đáp ca: Thánh vịnh 39 ( Ngọc Hân )
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Minh)
Dâng Lễ: Hiệp Dâng
Rước Lễ: Tin Hay Không Tin
Kết Lễ: Kinh Tạ Lễ
 
Chúa Nhật 25 tháng 8 năm 2019 - 21 Thường Niên C
Nhập lễ: Con Tới Gần Bàn Thờ
Đáp ca: Thánh vịnh 116 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Linh)
Dâng Lễ: Còn Gì Dâng Ngài
Rước Lễ: Xin Cho Tôi
Kết Lễ: Tạ Ơn Chúa Và Mẹ
 
Chúa Nhật 1 tháng 9 năm 2019 - 22 Thường Niên C
Nhập lễ: Lên Đền Thánh
Đáp ca: Thánh vịnh 67 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Minh)
Dâng Lễ: Tiến Dâng
Rước Lễ: Khúc Hát Đời Con
Kết Lễ: Lễ Hết
 
Chúa Nhật 8 tháng 9 năm 2019 - 23 Thường Niên C
Nhập lễ: Ngợi Ca
Đáp ca: Thánh vịnh 89 (Thiên Kim)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Minh)
Dâng Lễ: Dâng Người
Rước Lễ: Theo Chúa
Kết Lễ: Nhân Chứng Phúc Âm
 
Chúa Nhật 15 tháng 9 năm 2019 - 24 Thường Niên C
Nhập lễ: Vào Cung Thánh
Đáp ca: Thánh vịnh 50 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Khải)
Dâng Lễ: Xin Dâng Lên
Rước Lễ: Ca Vang Tình Yêu Chúa 2
Kết Lễ: Mẹ Nhân Loại
 
Chúa Nhật 22 tháng 9 năm 2019 - 25 Thường Niên C
Nhập lễ: Hãy Ca Tụng Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 112 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Minh)
Dâng Lễ: Dâng Ngài
Rước Lễ: Suối Nguồn Xót Thương
Kết Lễ: Thắp Sáng Lên
 
Chúa Nhật 29 tháng 9 năm 2019 - 26 Thường Niên C
Nhập lễ: Nào Về Đây
Đáp ca: Thánh vịnh 145 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Tựa Làn Trầm Hương
Rước Lễ: Bao La Tỉnh Chúa
Kết Lễ: Trong An Bình
 
Chúa Nhật 6 tháng 10 năm 2019 - 27 Thường Niên C
Nhập lễ: Nhanh Lên Nào
Đáp ca: Thánh vịnh 94 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Linh)
Dâng Lễ: Kinh Dâng Lễ
Rước Lễ: Xin Ban Thêm Lòng Tin
Kết Lễ: Lạy Nữ Vương Mân Côi
 
Chúa Nhật 13 tháng 10 năm 2019 - 28 Thường Niên C
Nhập lễ: Tìm Về Bên Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 97 (Thiên Kim)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Minh)
Dâng Lễ: Con Muốn Dâng
Rước Lễ: Khúc Ca Tạ Ơn
Kết Lễ: Con Xin Dâng Mẹ
 
Chúa Nhật 20 tháng 10 năm 2019 - 29 Thường Niên C
Nhập lễ: Vang Tiếng Ngợi Khen
Đáp ca: Thánh vịnh 120 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Khải)
Dâng Lễ: Thân Lúa Miến
Rước Lễ: Tâm Tình Phó Thác
Kết Lễ: Linh Hồn Tôi
 
Chúa Nhật 27 tháng 10 năm 2019 - 30 Thường Niên C
Nhập lễ: Ngàn Dân Ơi
Đáp ca: Thánh vịnh 66 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Minh)
Dâng Lễ: Đây Bánh Miến
Rước Lễ: Suy Tôn Lời Chúa
Kết Lễ: Nữ Vương Mân Côi
 
Chúa Nhật 3 tháng 11 năm 2019 - 31 Thường Niên C
Nhập lễ: Tôi Muốn Hát
Đáp ca: Thánh vịnh 66 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Minh)
Dâng Lễ: Lễ Vật Giao Hòa
Rước Lễ: Dù Con Chưa Thấy Ngài
Kết Lễ: Chúa Nhân Từ
 
Chúa Nhật 10 tháng 11 năm 2019 - 32 Thường Niên C
Nhập lễ: Cửa Công Chính
Đáp ca: Thánh vịnh 66 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Linh)
Dâng Lễ: Theo Hương Trầm
Rước Lễ: Sống Trong Niềm Vui
Kết Lễ: Từ Chốn Luyện Hình
 
Chúa Nhật 17 tháng 11 năm 2019 - 33 Thường Niên C
Nhập lễ: Ca Lên Đi 6
Đáp ca: Thánh vịnh 66 (Thiên Kim)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Minh)
Dâng Lễ: Dâng Niềm Cảm Mến
Rước Lễ: Trông Cậy Chúa
Kết Lễ: Từ Nơi Ngục Hình
 
Chúa Nhật 24 tháng 11 năm 2019 - Chúa Kitô Vua
Nhập lễ: Hoan Hô Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 66 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Khải)
Dâng Lễ: Lời Thiêng
Rước Lễ: Giê Su Vua
Kết Lễ: Cảm Tạ Chúa
 
Bộ Lễ Seraphim
Thương Xót Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Vinh Tụng Ca: Vinh Tụng Ca
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Latin
Kyrie - Thương Xót Kyrie - Thương xót
Gloria - Vinh Danh: Gloria - Vinh Danh
Sanctus - Thánh Thánh Thánh: Sanctus - Thánh Thánh Thánh
Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa: Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Hồng Ân
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Alleluia: Alleluia
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Ca lên đi - Kim Long
Thương Xót: Thương xót