♦ 
Sheet Songs/Musics

Bài hát hằng tuần (PDF Files) Xin nhấn vào tựa bài hát
 
 
Chúa Nhật 7 tháng 6 năm 2020 - Tôn Vinh Ba Ngôi
Nhập Lễ: Vinh Danh Ba Ngôi /
Đáp Ca: Thánh vịnh Tôn Vinh Chúa
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Hiệp Lòng Dâng Lên Chúa
Rước Lễ: Một Giọt Sương / 438
Kết Lễ: Nguyện Yêu Chúa / 240
 
Chúa Nhật 14 tháng 6 năm 2020 - Kính Mình Máu Thánh Chúa
Nhập Lễ: Chúa Dưỡng Nuôi
Đáp Ca: Thánh vịnh 147
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Thành Tâm Thờ Kính
Rước Lễ: Chính Mình Máu Ta
Kết Lễ: Thánh Tâm Chúa Giêsu / 248 (update)
 
Thứ Sáu 19 tháng 6 năm 2020 - Kính Thánh Tâm Chúa - Bổn Mạng Liên Ca Đoàn
Nhập Lễ: Thắp Sáng Lên - 222
Đáp Ca: Thánh vịnh 102
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Xin Dâng Lên - 203
Rước Lễ: Thánh Tâm - 247
Kết Lễ: Lạy Trái Tim Chúa
 
Chúa Nhật 21 tháng 6 năm 2020 - XII Thường Niên A - Lễ 8 giờ sáng
Nhập Lễ: Bước Vào - 104
Đáp Ca: Thánh vịnh 68
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Người - 172
Rước Lễ: Niềm Xác Tín Của Con - 442
Kết Lễ: Thánh Tâm Vua Giêsu - 248
 
Thứ tư 24 tháng 6 năm 2020 - Mừng Sinh Nhật Thánh Gioan Tiền Hô
Nhập Lễ: Hài Nhi Tên Gioan - 282
Đáp Ca: Thánh vịnh 138
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Kinh Dâng Lễ - 185
Rước Lễ: Con Chỉ Là Tạo Vật - 152
Kết Lễ: Thắp Sáng Trong Con - 225
 
Chúa Nhật 28 tháng 6 năm 2020 - XIII Thường Niên A - Lễ 11 giờ sáng
Nhập Lễ: Hát Lên Bài Ca - 122
Đáp Ca: Thánh vịnh 88 (Anh Hữu)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Khải)
Dâng Lễ: Con Xin Tiến Dâng - 158
Rước Lễ: Tìm Về Chân Thiện Mỹ - 465
Kết Lễ: Đường Đi Có Chúa - 213
 
Thứ hai 29 tháng 6 năm 2020 - Kính Thánh Phero & Phaolo
Nhập Lễ: Hai Người Tiên Phong - 279
Đáp Ca: Thánh vịnh 33 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Kim Ngọc)
Dâng Lễ: Thân Lúa Miến - 198
Rước Lễ: Tin Hay Không Tin - 458
Kết Lễ: Lời Nguyện Truyền Giáo - 219
 
Chúa Nhật 5 tháng 7 năm 2020 - XIV Thường Niên A - Lễ 6 giờ chiều
Nhập Lễ: Tôi Muốn Hát - 142
Đáp Ca: Thánh vịnh 144 (Anh Hữu)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Kim Ngọc)
Dâng Lễ: Tựa Làn Trầm Hương - 207
Rước Lễ: Khúc Cảm Tạ - 428
Kết Lễ: Có Chúa Song Hành - 209
 
Thứ Bảy 11 tháng 7 năm 2020 - Lễ An Táng Bác Phêrô Nguyễn Kim Tuyển
Nhập Lễ: Vui Ngày Trở Về
Đáp Ca: Thánh vịnh 26 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Một Niềm Phó Thác
Rước Lễ: Hướng Về Chúa - 424
Kết Lễ: Lạy Mẹ Xin Yên Ủi - 342
 
Chúa Nhật 12 tháng 7 năm 2020 - XV Thường Niên A
Nhập Lễ: Con Sẽ Bước Lên - 117
Đáp Ca: Thánh vịnh 64
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Kinh Dâng Lễ - 186
Rước Lễ: Xin Cho Con Một Trái Tim
Kết Lễ: Cùng Vui Bước - 210
 
Chúa Nhật 19 tháng 7 năm 2020 - XVI Thường Niên A - Lễ 8 giờ sáng
Nhập Lễ: Dẫn Đưa Con Đi - 118
Đáp Ca: Thánh vịnh 85
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Xin Dâng Lên - 203
Rước Lễ: Khúc Hát Đời Con - 429
Kết Lễ: Khúc Ca Tạ Lễ - 215
 
Thứ hai 20 tháng 7 năm 2020 - Lễ An Táng Anh Antôn Michael John Mavronicles
Nhập Lễ: Amazing Grace
Đáp Ca: Thánh vịnh 26
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Một Niềm Phó Thác
Rước Lễ: Hướng Về Chúa - 424
Rước Lễ: On Eagles Wings
Kết Lễ: The Cross Of Love
Kết Lễ: Dẫn Con Từng Bước
 
Chúa Nhật 26 tháng 7 năm 2020 - XVII Thường Niên A - Lễ 11 giờ sáng
Nhập Lễ: Lên Đền Thánh - 131
Đáp Ca: Thánh vịnh 118
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng lễ 15 - 167
Rước Lễ: Xin Dạy Con Yêu Ngài - 486
Kết Lễ: Khúc Hát Tạ Ơn - 216
 
Chúa Nhật 2 tháng 8 năm 2020 - XVIII Thường Niên A - Lễ 6 giờ chiều
Nhập Lễ: Vào Cung Thánh - 146
Đáp Ca: Thánh vịnh 144
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Dâng - 188
Rước Lễ: Tinh Chúa Cao Vời - 464
Kết Lễ: Lễ Xong Rồi - 220
 
Thứ Bảy 8 tháng 8 năm 2020 - Lễ Khấn
Nhập Lễ: Này Con Xin Đến
Đáp Ca: Thánh vịnh 84
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Kinh Chúa Thánh Thần Kinh Chúa Thánh Thần
Kinh Cầu Các Thánh Kinh Cầu Các Thánh
Dâng Lễ: Ca Khúc Trầm Hương
Rước Lễ: Dâng Chúa Đời Con
Kết Lễ: Most Pure and Lowly Virgin
 
Chúa Nhật 9 tháng 8 năm 2020 - XIX Thường Niên A
Nhập Lễ: Chung Lời Cảm Tạ - 110
Đáp Ca: Thánh vịnh 84
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Con Muốn Dâng - 155
Rước Lễ: Con Tin Thưa Thầy - 81
Kết Lễ: Trong An Bình - 226
 
Thứ Bảy 15 tháng 8 năm 2020 - Đức Mẹ Lên Trời
Nhập Lễ: Mẹ Lên Trời
Đáp Ca: Thánh vịnh 44
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lời Thiêng - 191
Rước Lễ: Lắng Nghe Lời Chúa - 432
Kết Lễ: Magnigicat - 350
 
Chúa Nhật 16 tháng 8 năm 2020 - XX Thường Niên A
Nhập Lễ: Con Hân Hoan - 114
Đáp Ca: Thánh vịnh 66
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Vật Giao Hòa - 177
Rước Lễ: Cho Con Vững Tin - 388
Kết Lễ: Tạ Ơn Chúa Với Mẹ -
 
Chúa Nhật 23 tháng 8 năm 2020 - XXI Thường Niên A
Nhập Lễ: Chung Một Niềm Tin - 111
Đáp Ca: Thánh vịnh 137
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Trên Đĩa Thánh - 206
Rước Lễ: Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai - 378
Kết Lễ: Thắp Sáng Trong Con - 222
 
Chúa Nhật 30 tháng 8 năm 2020 - XXII Thường Niên A
Nhập Lễ: Ca Lên Đi 6
Đáp Ca: Thánh vịnh 62
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Con Xin Tiến Dâng - 158
Rước Lễ: Bốn Mùa Yêu Thương - 376
Kết Lễ: Lễ Hết - 218
 
Bộ Lễ Seraphim
Thương Xót Kinh Thương xót
Vinh Danh: Kinh Vinh Danh
Tin Kính: Kinh Tin Kính
Vinh Tụng Ca: Vinh Tụng Ca
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Latin
Kyrie - Thương Xót Kyrie - Thương xót
Gloria - Vinh Danh: Gloria - Vinh Danh
Sanctus - Thánh Thánh Thánh: Sanctus - Thánh Thánh Thánh
Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa: Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Hồng Ân
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Alleluia: Alleluia
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 

Bộ Lễ Ca lên đi - Kim Long
Thương Xót Kinh Thương xót
Vinh Danh: Kinh Vinh Danh
Tin Kính: Kinh Tin Kính
Vinh Tụng Ca: Vinh Tụng Ca
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa