♦ 
Sheet Songs/Musics

Bài hát hằng tuần (PDF Files) Xin nhấn vào tựa bài hát
 
 
Thứ tư ngày 05 tháng 03 năm 2014 - Lễ Tro
Nhập lễ: Hãy trở về
Đáp ca: Thánh vịnh 50 (Anh Khải)
Alleluia: Alleluia
Xức tro: Người là bụi tro
Xức tro: Hỡi người hãy nhớ
Dâng Lễ: Hy lễ cuộc đời
Rước Lễ: Lạy Cha thứ tha
Kết Lễ: Giọt lệ thống hối
 
Chúa nhật ngày 09 tháng 03 năm 2014 - I mùa Chay A
Nhập lễ: Quỳ bên cung thánh
Đáp ca: Thánh vịnh 50 (Ngọc Hân)
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Dâng niềm cảm mến
Rước Lễ: Lời kinh nguyện trầm
Kết Lễ: Hãy chổi dậy
 
Chúa nhật ngày 16 tháng 03 năm 2014 - II mùa Chay A
Nhập lễ: Con nay trở về
Đáp ca: Thánh vịnh32 (A. Linh)
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Dâng Chúa
Rước Lễ: Nguồn trợ lực đời tôi
Kết Lễ: Quyết trở về với Cha
 
Chúa nhật ngày 23 tháng 03 năm 2014 - III mùa Chay A
Nhập lễ: Suối trong
Đáp ca: Thánh vịnh 94 (Anh Khải)
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Hy lễ cuộc đời
Rước Lễ: Con hướng về Chúa
Kết lễ: Kinh Chay
 
Chúa nhật ngày 30 tháng 03 năm 2014 - IV mùa Chay A
Nhập lễ: Nay con trở về
Đáp ca: Thánh vịnh 22 (Quỳnh Phương)
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Từng giọt rượu quý
Rước Lễ: Biết Chúa biết con
Kết lễ: Hãy quay về
 
Chúa nhật ngày 06 tháng 04 năm 2014 - V mùa Chay A
Nhập lễ: Kinh đầu lễ
Đáp ca: Thánh vịnh 129 (Ngọc Hân)
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Dâng hồn xác
Rước Lễ: Tình ca vô tận
Kết Lễ: Nguyện Chúa chí ái
 
Chúa nhật ngày 13 tháng 04 năm 2014 - Lễ Lá
Nhập lễ: Các trẻ Do Thái
Đáp ca: Thánh vịnh 21 (Anh Phú)
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Tình Cha
Rước Lễ: Xin vâng ý Cha
Kết lễ: Con đường Chúa đã đi
 
Thứ sáu ngày 17 tháng 04 năm 2014 - Thứ sáu tuần thánh
Đáp ca: Thánh vịnh 30 (Ngọc Hân)
Tung hô tin mừng: Tung hô tin mừng
Bài thương khó: Bài thương khó (A. Khải & A. Linh)
Tôn vinh Thánh Giá: Tôn vinh Thánh Giá
Hôn Thánh Giá: Giêsu! Giêsu!
Hôn Thánh Giá: Yêu thương kẻ thù
Rước lễ: Con xin phó thác
Rước lễ: Xa mặt trời
Kết lễ: Con đường Chúa đã đi
 
Chúa nhật ngày 20 tháng 04 năm 2014 - Đại lễ Phục Sinh
Nhập lễ: Hoan Ca Phục Sinh
Rảy nước thánh: Tôi đã thấy nước
Đáp ca: Thánh vịnh 117 (Quỳnh Phương)
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Hương thơm
Rước Lễ: Giêsu khởi thắng
Rước Lễ: Vì Chúa đã sống lại
Kết Lễ: Lạy Nữ Vương Thiên Đàng
 
Thứ sáu 02 tháng 05 năm 2014 - Đại hội Thánh Mẫu - Tôn vinh các Thánh Tử Đạo VN
Nhập lễ: Vinh ca Các Thánh Tử Đạo
Đáp ca: Thánh vịnh 125
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Bài ca ngàn trùng
Rước Lễ: Khúc ca mặt trời
Rước Lễ: Chúa trong lòng con
Kết Lễ: Tiếng nhạc oai hùng
 
Thứ bảy 03 tháng 05 năm 2014 - Đại hội Thánh Mẫu - Tôn kính Đức Mẹ
Nhập lễ: Bên Mẹ Lavang
Đáp ca: Thánh vịnh
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Hương thơm
Rước Lễ: Hồng ân Thiên Chúa
Rước Lễ: Kính chào Mẹ
Kết Lễ: Ave Maria
 
Bộ Lễ Latin
Kyrie - Thương Xót Kyrie - Thương xót
Gloria - Vinh Danh: Gloria - Vinh Danh
Santus - Thánh Thánh Thánh: Santus - Thánh Thánh Thánh
Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa: Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Hồng Ân
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Ca lên đi - Kim Long
Thương Xót: Thương xót
Vinh