♦ 
Sheet Songs/Musics

Bài hát hằng tuần (PDF Files) Xin nhấn vào tựa bài hát
 
 
Thứ Hai 24 tháng 12 năm 2018 - Vọng Giáng Sinh
Vọng Giáng Sinh: Trời Cao
Vọng Giáng Sinh: Để Chúa Đến
Vọng Giáng Sinh: Đêm Nay Noel Về
Vọng Giáng Sinh: Hồng Ân Giáng Sinh
Vọng Giáng Sinh: Hội Nhạc Thiên Quốc
Vọng Giáng Sinh: Tiếng Hát Thiên Thần
Nhập Lễ: Đêm Thánh Vô Cùng
Nhập Lễ: Màn Đêm Lung Linh
Nhập Lễ: Tiếng Muôn Thiên Thần
Đáp ca Lễ Vọng: Thánh vịnh 88
Tung Hô Tin Mừng Lễ Vọng: Tung Hô Tin Mừng
Đáp ca Lễ Đêm: Thánh vịnh 95
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Cao Cung Lên
Dâng Lễ: Tâm Sự Một Đêm Đông
Sanctus: Thánh Thánh Thánh
Agnus Dei: Chiên Thiên Chúa
Rước Lễ: Tâm Tư Đêm Giáng Sinh
Rước Lễ: Đêm Bình An
Rước Lễ: Vinh Danh Thiên Chúa
Rước Lễ: Bên Máng Cỏ
Kết Lễ: Hang Bêlem
 
Chúa Nhật 30 tháng 12 năm 2018 - Lễ Thánh Gia
Nhập lễ: Gương Thánh Gia
Đáp ca: Thánh vịnh (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Ngài
Rước Lễ: Vịnh Ca 127
Kết Lễ: Cầu Xin Thánh Gia
 
Thứ Ba 1 tháng 1 năm 2019 - Kính Đức Mẹ Thiên Chúa
Nhập lễ: Nữ Vương Hòa Bình
Đáp ca: Thánh vịnh 66
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Của Lễ Đầu Năm
Rước Lễ: Kinh Hoà Bình
Kết Lễ: Nguyện Cầu Cho Giáo Xứ
 
Chúa Nhật 6 tháng 1 năm 2019 - Lễ Hiển Linh
Nhập lễ: Ba Vua Hành Khúc
Đáp ca: Thánh vịnh 71
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Vật Dâng Chúa
Rước Lễ: Trời Đêm Bêlem
Kết Lễ: Hang Bêlem
 
Chúa Nhật 13 tháng 1 năm 2019 - Chúa Chịu Phép Rửa
Nhập lễ: Trên Sông Giođan
Đáp ca: Thánh vịnh 103 (Thiên Kim)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Chúa Hài Đồng
Rước Lễ: Chỉ Có Một Chúa
Kết Lễ: Thắp Sáng Lên
 
Chúa Nhật 20 tháng 1 năm 2019 - II Thường Niên C
Nhập lễ: Hát Lên Bài Ca
Đáp ca: Thánh vịnh 95 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lời Dâng
Rước Lễ: Có Chúa Trong Đời
Kết Lễ: Bài Ca Hiệp Nhất
 
Chúa Nhật 27 tháng 1 năm 2019 - III Thường Niên C
Nhập lễ: Hồn Tôi Ơi
Đáp ca: Thánh vịnh 18 ( Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Tặng Vật Cho Ngài
Rước Lễ: Chứng Nhân Tình Yêu
Kết Lễ: Đem Tin Mừng
 
Chúa Nhật 3 tháng 2 năm 2019 - IV Thường Niên C
Nhập lễ: Chung Một Niềm Tin
Đáp ca: Thánh vịnh 70 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Nguyện Dâng Lên Chúa
Rước Lễ: Đường Chân Lý
Kết Lễ: Đâu Có Tình Yêu Thương
 
Chúa Nhật 10 tháng 2 năm 2019 - V Thường Niên C
Nhập lễ: Hãy Đến Tung Hô Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 137 (Thiên Kim)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Kinh Dâng Lễ
Rước Lễ: Dẫn Con Từng Bước
Kết Lễ: Ave Maria
 
Chúa Nhật 17 tháng 2 năm 2019 - VI Thường Niên C
Nhập lễ: Trăm Triệu Lời Ca
Đáp ca: Thánh vịnh 1 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Linh)
Dâng Lễ: Lễ Vật Giao Hòa
Rước Lễ: Tình Chúa
Kết Lễ: Có Chúa Song Hành
 
Chúa Nhật 24 tháng 2 năm 2019 - VII Thường Niên C
Nhập lễ: Con Sẽ Bước Lên
Đáp ca: Thánh vịnh 102 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Minh)
Dâng Lễ: Còn Gì Dâng Ngài
Rước Lễ: Tình Thương Nhiệm Mầu
Kết Lễ: Kinh Hòa Bình
 
Chúa Nhật 03 tháng 3 năm 2019 - VIII Thường Niên C
Nhập lễ: Ca Lên Đi 6
Đáp ca: Thánh vịnh 91 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Khải)
Dâng Lễ: Lễ Dâng
Rước Lễ: Sống Trong Niềm Vui
Kết Lễ: Kinh Tạ Lễ
 
Chúa Nhật 10 tháng 3 năm 2019 - I Mùa Chay C
Nhập lễ: Quỳ Bên Cung Thánh
Đáp ca: Thánh vịnh 90 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Minh)
Dâng Lễ: Từng Giọt Rượu
Rước Lễ: Cho Con Vững Tin
Kết Lễ: Hãy Chổi Dậy
 
Chúa Nhật 17 tháng 3 năm 2019 - II Mùa Chay C
Nhập lễ: Hãy Trở Về
Đáp ca: Thánh vịnh 26 (Thiên Kim)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Khải)
Dâng Lễ: Lễ Dâng Cuộc Đời
Rước Lễ: Dù Con Chưa Thấy Ngài
Kết Lễ: Kinh Chay
 
Chúa Nhật 24 tháng 3 năm 2019 - III Mùa Chay C
Nhập lễ: Kinh Đầu Lễ
Đáp ca: Thánh vịnh 102 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Linh)
Dâng Lễ: Hy Lễ Cuộc Đời
Rước Lễ: Lạy Cha Tha Thứ
Kết Lễ: Giọt Lệ Thống Hối
 
Chúa Nhật 31 tháng 3 năm 2019 - IV Mùa Chay C
Nhập lễ: Quyết Trở Về
Đáp ca: Thánh vịnh 33 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng (Anh Minh)
Dâng Lễ: Dâng Chúa
Rước Lễ: Kinh Sám Hối
Kết Lễ: Nay Con Trở Về
 
Chúa Nhật 7 tháng 4 năm 2019 - V Mùa Chay C
Nhập lễ: Con Nay Trở Về
Đáp ca: Thánh vịnh 125
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Niềm Cảm Mến
Rước Lễ: Biết Chúa Biết Con
Kết Lễ: Hãy Quay Về
 
Bộ Lễ Seraphim
Thương Xót Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Vinh Tụng Ca: Vinh Tụng Ca
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Latin
Kyrie - Thương Xót Kyrie - Thương xót
Gloria - Vinh Danh: Gloria - Vinh Danh
Sanctus - Thánh Thánh Thánh: Sanctus - Thánh Thánh Thánh
Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa: Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Hồng Ân
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Alleluia: Alleluia
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Ca lên đi - Kim Long
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa


<