♦ 
Sheet Songs/Musics

Bài hát hằng tuần (PDF Files) Xin nhấn vào tựa bài hát
 
 
Chúa Nhật 15 tháng 11 năm 2020 - Các Thánh Tử Đạo
Nhập Lễ: Bài Ca Ngàn Trùng- 274
Đáp Ca: Thánh vịnh 125 - Anh Khải
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng - Anh Khải
Dâng Lễ: Niềm Tin Kiêu Hùng - 280
Rước Lễ: Tiếng Nhạc Oai Hùng - 281
Kết Lễ: Anh Hùng Tử Đạo
 
Chúa Nhật 22 tháng 11 năm 2020 - Chúa Kitô Vua
Nhập Lễ: Hoan Hô Vua Giêsu - 471
Đáp Ca: Thánh vịnh 22 - Thiên Kim
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng - Anh Minh
Dâng Lễ: Lời Thiêng - 191
Rước Lễ: Ôi Giêsu
Kết Lễ: Cảm Tạ Chúa - 208
 
Thứ Năm 26 tháng 11 năm 2020 - Lễ Tạ Ơn
Nhập Lễ: Chung Một Niềm Tin
Đáp Ca: Thánh vịnh 137
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Ngài
Rước Lễ: Khúc Ca Tạ Ơn
Kết Lễ: Cảm Tạ Chúa - 208
 
Chúa Nhật 29 tháng 11 năm 2020 - I Mùa Vọng B
Nhập Lễ: Trời Cao
Đáp Ca: Thánh vịnh 79
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Xin Dâng 6
Rước Lễ: Để Chúa Đến
Rước Lễ: Khúc Hát Tạ Ơn
Kết Lễ: Hãy Chổi Dậy
 
Thứ Hai Mùa Vọng B
Nhập Lễ: Trời Cao
Dâng Lễ: Con Xin Dâng
Rước Lễ: Để Chúa Đến
Kết Lễ: Lời Nguyện Truyền Giáo
 
Thứ Ba Mùa Vọng B
Nhập Lễ: Hãy Chổi Dậy
Dâng Lễ: Cùng Tấm Bánh
Rước Lễ: Niềm Xác Tín Của Con
Kết Lễ: Chút Tình Con Thơ
 
Thứ Tư Mùa Vọng B
Nhập Lễ: Nguyện Mùa Vọng
Dâng Lễ: Dâng Chúa
Rước Lễ: Chúa Nguồn Tình Yêu
Kết Lễ: Cầu Xin Thánh Gia
 
Thứ Năm Mùa Vọng B
Nhập Lễ: Hãy Dọn Đường
Dâng Lễ: Dâng Hồn Xác
Rước Lễ: Con Hướng Về Chúa
Kết Lễ: Thần Khí Chúa Sai Tôi
 
Thứ Sáu Mùa Vọng B
Nhập Lễ: Nguyện Trời Cao
Dâng Lễ: Đây Bánh Miến
Rước Lễ: Tìm Về Chân Thiện Mỹ
Kết Lễ: Thánh Tâm Chúa Giêsu
 
Thứ Bảy Mùa Vọng B
Nhập Lễ: Vui Lên
Dâng Lễ: Đây Hy Lễ
Rước Lễ: Đâu Có Tình Yêu Thương
Kết Lễ: Xin Vâng
 
Chúa Nhật 6 tháng 12 năm 2020 - II Mùa Vọng B
Nhập Lễ: Hãy Dọn Đường
Đáp Ca: Thánh vịnh 84 (Annie)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Xin Dâng 9
Rước Lễ: Người Đến Sau Tôi
Kết Lễ: Nguyện Mùa Vọng
 
Thứ Ba 8 tháng 12 năm 2020 - Đức Mẹ Vô Nhiểm
Nhập Lễ: Mẹ Vô Nhiểm
Đáp Ca: Thánh vịnh 66
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Niềm Cảm Mến
Rước Lễ: Tình Thương Nhiệm Mầu
Kết Lễ: Ave Maria
 
Chúa Nhật 13 tháng 12 năm 2020 - III Mùa Vọng B
Nhập Lễ: Vui Lên Sion
Đáp Ca: Thánh vịnh (Anh Hữu)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Dâng Trông Đợi
Rước Lễ: Mong Chờ Ơn Thánh
Kết Lễ: Vui Lên
 
Chúa Nhật 20 tháng 12 năm 2020 - IV Mùa Vọng B
Nhập Lễ: Nguyện Trời Cao
Đáp Ca: Thánh vịnh 88 (Thiên Hương)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Xin Dâng 18
Rước Lễ: Dù Con Chúa Thấy Ngài
Kết Lễ: Xin Vâng
 
Thứ Năm 24 tháng 12 năm 2020 - Vọng Giáng Sinh
Nhập Lễ: Vọng Giáng Sinh
Đáp Ca: Thánh vịnh
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Vọng Giáng Sinh
Rước Lễ: Vọng Giáng Sinh
Kết Lễ: Vọng Giáng Sinh
 
Thứ Sáu 25 tháng 12 năm 2020 - Đại Lễ Giáng Sinh
Nhập Lễ: Vọng Giáng Sinh
Đáp Ca: Vọng Giáng Sinh
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Vọng Giáng Sinh
Rước Lễ: Vọng Giáng Sinh
Kết Lễ: Vọng Giáng Sinh
 
Chúa Nhật 27 tháng 12 năm 2020 - Lễ Thánh Gia
Nhập Lễ: Gương Thánh Gia
Đáp Ca: Thánh vịnh 127
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Ngài /a>
Rước Lễ: Thánh Gia Êm Đềm
Kết Lễ: Cầu Xin Thánh Gia
 
Thứ Sáu 1 tháng 1 năm 2021 - Mẹ Thiên Chúa
Nhập Lễ: Xuân Nguyện
Đáp Ca: Thánh vịnh 66
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Của Lễ Đầu Năm
Rước Lễ: Kinh Hòa Bình
Kết Lễ: Nữ Vương Hòa Bình
 
Chúa Nhật 3 tháng 1 năm 2021 - Lễ Hiển Linh
Nhập Lễ: Ngày Ánh Sáng
Đáp Ca: Thánh vịnh 71
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Vật Dâng Chúa
Rước Lễ: Hãy Vùng Đứng
Kết Lễ: Hang Belêm
 
Bộ Lễ Seraphim
Thương Xót Kinh Thương xót
Vinh Danh: Kinh Vinh Danh
Tin Kính: Kinh Tin Kính
Vinh Tụng Ca: Vinh Tụng Ca
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Latin
Kyrie - Thương Xót Kyrie - Thương xót
Gloria - Vinh Danh: Gloria - Vinh Danh
Sanctus - Thánh Thánh Thánh: Sanctus - Thánh Thánh Thánh
Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa: Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Hồng Ân
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Alleluia: Alleluia
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Ca lên đi - Kim Long
Thương Xót Kinh Thương xót
Vinh Danh: Kinh Vinh Danh
Tin Kính: Kinh Tin Kính
Vinh Tụng Ca: Vinh Tụng Ca
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Lễ Cầu Hồn
Bộ Lễ Bộ Lễ Cầu Hồn
Thánh Vịnh 22 Thánh Vịnh 22
Thánh Vịnh 24 Thánh Vịnh 24
Thánh Vịnh 26 Thánh Vịnh 26
Thánh Vịnh 29 Thánh Vịnh 29
Thánh Vịnh 62 Thánh Vịnh 62
Thánh Vịnh 62 Thánh Vịnh 62
Thánh Vịnh 114 Thánh Vịnh 114
Thánh Vịnh 121 Thánh Vịnh 121
Thánh Vịnh 142 Thánh Vịnh 142
 
Lễ Đám Cưới
Thánh Vịnh 32 Thánh Vịnh 32
Thánh Vịnh 102 Thánh Vịnh 102
Thánh Vịnh 111 Thánh Vịnh 111
Thánh Vịnh 127 Thánh Vịnh 127
Thánh Vịnh 148 Thánh Vịnh 148