Ca Doan Hien Linh
♦ 
Sheet Songs/Musics

Bài hát hằng tuần (PDF Files) Xin nhấn vào tựa bài hát
 
 
Chúa Nhật 10 tháng 06 năm 2018 - X Thường Niên B
Nhập Lễ: Thắp Sáng Trong Con
Đáp ca : Thánh vịnh 129 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Tựa Làn Trầm Hương
Rước Lễ: Trông Cậy Chúa
Kết Lễ: Nguyện Yêu Chúa
 
Chúa Nhật 17 tháng 06 năm 2018 - XI Thường Niên B
Nhập lễ: Lên Đền Thánh
Đáp ca: Thánh vịnh 117 (Thiên Kim)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Con Chỉ Là Tạo Vật
Rước Lễ: Tình Ngài
Kết Lễ: Thánh Tâm Vua GiêSu
 
Chúa Nhật 24 tháng 06 năm 2018 - Mừng Sinh Nhật Thánh Gioan Tiền Hô
Nhập lễ: Hài Nhi Tên Gioan
Đáp ca: Thánh vịnh 138 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Đây Bánh Miến
Rước Lễ: Chứng Nhân Tình Yêu
Kết Lễ: Lạy Trái Tim Chúa
 
Chúa Nhật 1 tháng 07 năm 2018 - XIII Thường Niên B
Nhập lễ: Dẫn Đưa Con Đi
Đáp ca: Thánh vịnh 29 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Đời Con Dâng Chúa
Rước Lễ: Tìm Về Chân Thiện Mỹ
Kết Lễ: Thánh Tâm Chúa GiêSu
 
Chúa Nhật 01 tháng 07 năm 2018 - Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Đất Nước
Thắp Nến: Thánh Tâm Vua GiêSu
Thắp Nến: Lời Nguyện Cầu Cho Quê Hương
Thắp Nến: Thân Phận Lưu Đày
Thắp Nến: Con Có Một Tổ Quốc
Thắp Nến: Trả Lại Cho Dân
 
Thứ bảy 07 tháng 07 năm 2018 - Lễ Thụ Phong Linh Mục
Dâng lễ: Tâm Tình Hiến Dâng
Rước Lễ: Yêu Chân Tình
 
Chúa Nhật 08 tháng 07 năm 2018 - XIV Thường Niên B
Nhập lễ: Nhanh Lên Nào
Đáp ca: Thánh vịnh 122 ( Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Còn Gì Dâng Ngài
Rước Lễ: Cho Con Vững Tin
Kết Lễ: Lễ Xong Rồi
 
Chúa Nhật 15 tháng 07 năm 2018 - XV Thường Niên B
Nhập lễ: Xin Sai Con Đi
Đáp ca: Thánh vịnh 84 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Con Nay Sẽ Lấy Gì
Rước Lễ: Chứng Nhân Tình Yêu
Kết Lễ: Nhân Chứng Phúc Âm
 
Chúa Nhật 22 tháng 07 năm 2018 - XVI Thường Niên B
Nhập lễ: Chúa Chăn Nuôi
Đáp ca: Thánh vịnh 117 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Người
Rước Lễ: GiêSu Nhân Lành
Kết Lễ: Chúa Là Mục Tử
 
Chúa Nhật 29 tháng 07 năm 2018 - XVII Thường Niên B
Nhập lễ: Lên Đường Về Nhà Cha
Đáp ca: Thánh vịnh 14 (Thiên Kim )
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Của Lễ Dâng Cha
Rước Lễ: Khúc Ca Tạ Ơn
Kết Lễ: Ra Về Trong An Bình
 
Chúa Nhật 05 tháng 08 năm 2018 - XVIII Thường Niên B
Nhập lễ: Ngợi Ca
Đáp ca: Thánh vịnh 77 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Bánh
Rước Lễ: Trong Trái Tim Chúa
Kết Lễ: Đem Tin Mừng
 
Chúa Nhật 12 tháng 08 năm 2018 - XIX Thường Niên B
Nhập lễ: Nào Về Đây
Đáp ca: Thánh vịnh 33 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Con Xin Tiến Dâng
Rước Lễ: Xin Dạy Con Yêu Ngài
Kết Lễ: Lễ Hết
 
Chúa Nhật 12 tháng 08 năm 2018 - Mừng Thánh Tổ Phụ Daminh
Kiệu: Giữa Bầu Trời Đêm
Kiệu: Ôi Niềm Hy Vọng
Kiệu: Thánh Đaminh Và Chiếc Bị
Nhập lễ: Thánh Đaminh
Đáp ca: Thánh vịnh 33 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Xin Dâng 18
Rước Lễ: Theo Bước Cha Đaminh
Rước Lễ: Đaminh Ngọn Đuốc Tin Mừng
Kết Lễ: Ngọn Đuốc Thiêng
 
Thứ Tư 15 tháng 08 năm 2018 - Lễ Trọng - Đức Mẹ Lên Trời
Nhập lễ: Mẹ Lên Trời
Đáp ca: Thánh vịnh 44
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Xin Dâng Lên 4
Rước Lễ: Hồng Ân Bao La
Kết Lễ: Linh Hồn Tôi
 
Chúa Nhật 19 tháng 08 năm 2018 - XX Thường Niên B
Nhập lễ: Vào Cung Thánh
Đáp ca: Thánh vịnh 33 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Lên Chúa
Rước Lễ: Chính Nhờ Ngài
Kết Lễ: Kinh Tạ Lễ
 
Chúa Nhật 26 tháng 08 năm 2018 - XX Thường Niên B
Nhập lễ: Con Hân Hoan
Đáp ca: Thánh vịnh 33 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Hiệp Dâng
Rước Lễ: Lắng Nghe Lời Chúa
Kết Lễ: Trong An Bình
 
Chúa Nhật 02 tháng 09 năm 2018 - XXII Thường Niên B
Nhập lễ: Tìm Về Bên Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 14 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Của Lễ Tình Yêu
Rước Lễ: Xin Cho Tôi
Kết Lễ: Cùng Vui Bước
 
Chúa Nhật 09 tháng 09 năm 2018 - XXIII Thường Niên B
Nhập lễ: Tôi Muốn Hát
Đáp ca: Thánh vịnh 145 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Giờ Đây Chúng Con
Rước Lễ: Tình Chúa
Kết Lễ: Đường Đi Có Chúa
 
Chúa Nhật 16 tháng 09 năm 2018 - XXIV Thường Niên B
Nhập lễ: Vang Tiếng Ngợi Ca
Đáp ca: Thánh vịnh 114 (Thiên Kim)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Lễ
Rước Lễ: Theo Chúa
Kết Lễ: Có Chúa Song Hành
 
Chúa Nhật 23 tháng 09 năm 2018 - XXV Thường Niên B
Nhập lễ: Chung Một Niềm Tin
Đáp ca: Thánh vịnh 114 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Nguyện Dâng Lên Chúa
Rước Lễ: Tin Hay Không Tin
Kết Lễ: Khúc Hát Tạ Ơn
 
Chúa Nhật 30 tháng 09 năm 2018 - XXVI Thường Niên B
Nhập lễ: Hãy Ca Tụng Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 18 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Hoan Ca Dâng
Rước Lễ: Một Lần Dâng Hiến
Kết Lễ: Tạ Ơn Chúa Với Mẹ
 
Bộ Lễ Seraphim
Thương Xót Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Vinh Tụng Ca: Vinh Tụng Ca
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Latin
Kyrie - Thương Xót Kyrie - Thương xót
Gloria - Vinh Danh: Gloria - Vinh Danh
Sanctus - Thánh Thánh Thánh: Sanctus - Thánh Thánh Thánh
Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa: Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Hồng Ân
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Alleluia: Alleluia
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Ca lên đi - Kim Long
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa


<