♦ 
Sheet Songs/Musics

Bài hát hằng tuần (PDF Files) Xin nhấn vào tựa bài hát
 
 
Chúa nhật ngày 07 tháng 6 năm 2015 - Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Tạ Ơn 40 Năm Linh Mục
Nhập lễ: Chúa Dưỡng Nuôi
Đáp ca: Thánh vịnh 115 (Anh Khải)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lời Thiêng
Rước Lễ: Chính Mình Máu Chúa
Rước Lễ: Yêu Chân Tình
Kết Lễ: Tán Tụng Hồng Ân
 
Chúa nhật ngày 14 tháng 6 năm 2015 - XI Thường Niên B
Nhập lễ: Đi Về Nhà Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 91 (Ngọc Hân)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Con Chỉ Là Tạo Vật
Rước Lễ: Tình Ngài
Kết Lễ: Thánh Tâm Giêsu Vua
 
Chúa nhật ngày 21 tháng 6 năm 2015 - XII Thường Niên B - Ngày Hiền Phụ
Nhập lễ: Lên Đền Thánh
Đáp ca: Thánh vịnh 106 (Anh Phú)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Đây Bánh Miến
Rước Lễ: Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai
Kết Lễ: Lạy Trái Tim Chúa
 
Chúa nhật ngày 28 tháng 6 năm 2015 - XIII Thường Niên B
Nhập lễ: Dẫn Đưa Con Đi
Đáp ca: Thánh vịnh 29 (Anh Linh))
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Đời Con Dâng Chúa
Rước Lễ: Chân Thiện Mỹ
Kết Lễ: Thánh Tâm Chúa Giêsu
 
Chúa nhật ngày 05 tháng 7 năm 2015 - XIV Thường Niên B
Nhập lễ: Nhanh Lên Nào
Đáp ca: Thánh vịnh 122 (Anh Khải)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Còn Gì Dâng Ngài
Rước Lễ: Cho Con Vững Tin
Kết Lễ: Ngưồn Cậy Trông
 
Chúa nhật ngày 12 tháng 7 năm 2015 - XV Thường Niên B
Nhập lễ: Xin Sai Con Đi
Đáp ca: Thánh vịnh 84 (Ngọc Hân)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Con Nay Sẽ Lấy Gì
Rước Lễ: Chứng Nhân Tình Yêu
Kết Lễ: Nhân Chứng Phúc Âm
 
Chúa nhật ngày 19 tháng 7 năm 2015 - XVI Thường Niên B
Nhập lễ: Chúa Là Mục Tử
Đáp ca: Thánh vịnh 22 (Vi Loan)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Người
Rước Lễ: Giêsu Nhân Lành
Kết Lễ: Thắp Sáng Lên
 
Chúa nhật ngày 26 tháng 7 năm 2015 - XVII Thường Niên B
Nhập lễ: Lên Đường Về Nhà Cha
Đáp ca: Thánh vịnh 144 (Anh Phú)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Của Lễ Dâng Cha
Rước Lễ: Khúc Ca Tạ Ơn
Kết Lễ: Ra Về Trong An Bình
 
Thứ Bảy ngày 01 tháng 08 năm 2015 - Bổn Mạng Liên Ca Đoàn
Nhập Lễ: Thắp Sáng Lên
Đáp ca: Thánh vịnh 77 (Têrêsa)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Hương Thơm
Rước Lễ: Thánh Tâm
Kết Lễ: Nhân Chứng Phúc Âm
 
Chúa nhật ngày 02 tháng 8 năm 2015 - XVIII Thường Niên B
Nhập lễ: Ngợi Ca
Đáp ca: Thánh vịnh 77 (Anh Linh)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Bánh
Rước Lễ: Trong Trái Tim Chúa
Kết Lễ: Xin Vâng
 
Thứ bảy ngày 08 tháng 8 năm 2015 - 800 Năm Thành Lập Dòng Đaminh
Nhập lễ: Hành Khúc 800 Năm
Đáp ca: Thánh vịnh
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Hương Thơm
Rước Lễ: Khúc Ca Mặt Trời
Rước Lễ: Nguyện Thánh Catarina
Kết Lễ: Mừng Kính Thánh Đaminh
 
Chúa nhật ngày 09 tháng 8 năm 2015 - XIX Thường Niên B
Nhập lễ: Nào Về Đây
Đáp ca: Thánh vịnh 33 (Ngọc Hân)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Con Xin Tiến Dâng
Rước Lễ: Xin Dạy Con Biết Yêu Ngài
Kết Lễ: Lễ Hết
 
Chúa nhật ngày 16 tháng 8 năm 2015 - XX Thường Niên B
Nhập lễ: Vào Cung Thánh
Đáp ca: Thánh vịnh 33 (Anh Khải)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Lên Chúa
Rước Lễ: Chính Nhờ Ngài
Kết Lễ: Kinh Tạ Lễ
 
Chúa nhật ngày 23 tháng 8 năm 2015 - XXI Thường Niên B
Nhập lễ: Lời Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 33 (Anh Phú)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Hiệp Dâng
Rước Lễ: Lắng Nghe Lời Chúa
Kết Lễ: Trong An Bình
 
Chúa nhật ngày 30 tháng 8 năm 2015 - XXII Thường Niên B
Nhập lễ: Tìm Về Bên Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 14 (Vi Loan)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Của Lễ Tình Yêu
Rước Lễ: Xin Cho Tôi
Kết Lễ: Cùng Vui Bước
 
Chúa nhật ngày 06 tháng 9 năm 2015 - XXIII Thường Niên B
Nhập lễ: Tôi Muốn Hát
Đáp ca: Thánh vịnh 145 (Anh Linh)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Giờ Đây Chúng Con
Rước Lễ: Tình Chúa
Kết Lễ: Đường Đi Có Chúa
 
Chúa nhật ngày 13 tháng 9 năm 2015 - XXIV Thường Niên B
Nhập lễ: Vang Tiếng Ngợi Ca
Đáp ca: Thánh vịnh 114 (Vi Loan)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Lễ 15
Rước Lễ: Theo Chúa
Kết Lễ: Có Chúa Song Hành
 
Chúa nhật ngày 20 tháng 9 năm 2015 - XXV Thường Niên B
Nhập lễ: Chung Một Niềm Tin
Đáp ca: Thánh vịnh 53 (Anh Phú)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Nguyện Dâng Lên Chúa
Rước Lễ: Tin Hay Không Tin
Kết Lễ: Khúc Hát Tạ Ơn
 
Chúa nhật ngày 27 tháng 9 năm 2015 - XXVI Thường Niên B
Nhập lễ: Hãy Ca Tụng Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 18 (Ngọc Hân)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Hoan Ca Dâng
Rước Lễ: Một Lần Dâng Hiến
Kết Lễ: Tạ Ơn Chúa Với Mẹ
 
Thứ sáu ngày 02 tháng 10 năm 2015 - Thiên Thần Hộ Thủ
Nhập lễ: Chung Lời Cảm Tạ
Đáp ca: Thánh vịnh 90 (Thánh Linh)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Ca Khúc Trầm Hương
Rước Lễ: Khúc Ca Tạ Ơn
Kết Lễ: Lạy Nữ Vương Mân Côi
 
Chúa nhật ngày 04 tháng 10 năm 2015 - XXVII Thường Niên B
Nhập lễ: Chung Lời Cảm Tạ
Đáp ca: Thánh vịnh 127 (A. Linh)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Con Muốn Dâng
Rước Lễ: Vịnh ca 127
Kết Lễ: Lạy Nữ Vương Mân Côi
 
Chúa nhật ngày 11 tháng 10 năm 2015 - XXVIII Thường Niên B
Nhập lễ: Ngàn Dân Ơi
Đáp ca: Thánh vịnh 89 (Lê Vi Loan)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Dâng
Rước Lễ: Chúa Nâng Con Lên
Kết Lễ: Chuổi Ngọc Vàng Kinh
 
Thứ bảy ngày 17 tháng 10 năm 2015 - Giỗ Cha Thiên
Nhập lễ: Tình Khúc
Đáp ca: Thánh vịnh 32
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Thân Lúa Miến
Rước Lễ: Sao Chúa gọi tôi
Kết Lễ: Linh hồn tôi
 
Chúa nhật ngày 18 tháng 10 năm 2015 - XXIX Thường Niên B - Khánh Nhật Truyền Giáo
Nhập lễ: Vui Ngày Trở Về
Đáp ca: Thánh vịnh 32 (Anh Phú)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Thân Lúa Miến
Rước Lễ: Giao Ước
Kết Lễ: Con Xin Dâng Mẹ
 
Chúa nhật ngày 25 tháng 10 năm 2015 - XXX Thường Niên B
Nhập lễ: Con Tới Gần Bàn Thờ
Đáp ca: Thánh vịnh 125 (Anh Khải)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Vật Giao Hòa
Rước Lễ: Bốn Mùa Yêu Thương
Kết Lễ: Nữ Vương Mân Côi
 
Chúa nhật ngày 01 tháng 11 năm 2015 - XXXI Thường Niên B - Các Thánh Nam Nữ
Nhập lễ: Nào Cùng Vui
Đáp ca: Thánh vịnh 23 (Ngọc Hân)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Trên Dĩa Thánh
Rước Lễ: Cảm Mến Tình Cha
Kết Lễ: Lễ Xong Rồi
 
Chúa nhật ngày 08 tháng 11 năm 2015 - XXXII Thường Niên B
Nhập lễ: Bước Vào
Đáp ca: Thánh vịnh 145 (Anh Linh)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Dâng
Rước Lễ: Xin Mở Rộng Tay Con
Kết Lễ: Khúc Ca Tạ Lễ
 
Chúa nhật ngày 15 tháng 11 năm 2015 - XXXIII Thường Niên B - Các Thánh Tử Đạo
Nhập lễ: Bài Ca Ngàn Trùng
Đáp ca: Thánh vịnh 125 (Vi Loan)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Niềm Tin Kiêu Hùng
Rước Lễ: Tiéng Nhạc Oai Hùng
Kết Lễ: Anh Hùng Tử Đạo
 
Chúa nhật ngày 22 tháng 11 năm 2015 - XXXIV Thường Niên B - Chúa Kitô Vua
Nhập lễ: Hoan Hô Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 92 (Anh Phú)
Alleluia: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lời Thiêng
Rước Lễ: Ôi Giêsu
Kết Lễ: Cảm Tạ Chúa
 
Bộ Lễ Seraphim
Thương Xót Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Vinh Tụng Ca: Vinh Tụng Ca
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Latin
Kyrie - Thương Xót Kyrie - Thương xót
Gloria - Vinh Danh: Gloria - Vinh Danh
Sanctus - Thánh Thánh Thánh: Sanctus - Thánh Thánh Thánh
Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa: Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Hồng Ân
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Alleluia: Alleluia
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Ca lên đi - Kim Long
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa


<