♦ 
Sheet Songs/Musics

Bài hát hằng tuần (PDF Files) Xin nhấn vào tựa bài hát
 
 
Chúa Nhật 16 tháng 4 năm 2017 - Mừng Chúa Phục Sinh
Nhập lễ: Khải Hoàn Ca
Đáp ca: Thánh vịnh 117 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Hương Thơm
Rước Lễ: Hoan Ca Phục Sinh
Rước Lễ: Giêsu Khởi Thắng
Kết Lễ: Lạy Nữ Vương Thiên Đàng
 
Chúa Nhật 23 tháng 4 năm 2017 - 2 Phục Sinh A - Kính Lòng Thương Xót Chúa
Nhập lễ: Hoan Ca Phục Sinh
Đáp ca: Thánh vịnh 117 (Anh Phú)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Dâng Phục SInh
Rước Lễ: Tôma Hãy Tin
Rước Lễ: Suối Nguồn Xót Thương
Kết Lễ: Chúa Phục Sinh
 
Chúa Nhật 30 tháng 4 năm 2017 - 3 Phục Sinh A
Nhập lễ: Vui Ca Phục Sinh
Đáp ca: Thánh vịnh 15 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Giấc Mơ Chưa Tròn
Rước Lễ: Trên Đường Emau
Kết Lễ: Nữ Vương Hòa Bình
 
Chúa Nhật 07 tháng 05 năm 2017 - 4 Phục Sinh A
Nhập lễ: Nào Ta Hãy Mừng Vui
Đáp ca: Thánh vịnh 22 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Như Hương Tỏa Bay
Rước Lễ: Đường Chân Lý
Kết Lễ: Tháng Hoa
 
Chúa Nhật 14 tháng 5 năm 2017 - 5 Phục Sinh A - Ngày Hiền Mẫu
Nhập lễ: Khải Hoàn Ca
Đáp ca: Thánh vịnh 32 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Trái Tim Người Mẹ
Rước Lễ: Chúa Là Con Đường
Kết Lễ: Ngàn Hoa
 
Chúa Nhật 21 tháng 5 năm 2017 - 6 Phục Sinh A
Nhập lễ: Đâu Có Tình Yêu Thương
Đáp ca: Thánh vịnh 65 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Nhạc Khúc Yêu Thương
Rước Lễ: Trong Trái Tim
Kết Lễ: Mẹ Ngàn Hoa
 
Chúa Nhật 28 tháng 5 năm 2017 - Chúa Thăng Thiên
Nhập lễ: Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời
Đáp ca: Thánh vịnh 146 (Anh Phú)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Chẳng Biết Lấy Gì
Rước Lễ: Chúa Về Trời
Kết Lễ: Tháng Đức Mẹ
 
Thứ bảy 3 tháng 6 năm 2017 - Lễ An Táng Bà Maria
Nhập lễ: Đi Về Nhà Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Của Lễ Cậy Trông
Rước Lễ: Con Xin Về Bên Chúa
Kết Lễ: Dẫn Con Từng Bước
 
Chúa Nhật 4 tháng 6 năm 2017 - Thánh Thần Hiện Xuống
Nhập lễ: Thánh Thần Hãy Đến
Đáp ca: Thánh vịnh 103 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Hiệp Lòng Dâng Lên Chúa
Rước Lễ: Xin Ngôi Thiên Chúa
Kết Lễ: Thần Khí Chúa Sai Tôi
 
Thứ Bảy 10 tháng 6 năm 2017 - Lễ Thêm Sức
Nhập lễ: Vinh Danh Ba Ngôi
Đáp ca: Thánh vịnh Dn3
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Thêm Sức: Holy Spirit, Come To Me
Thêm Sức: Like A Seal On Your Heart
Dâng Lễ: God, My Father
Rước Lễ: You Know Who I Am
Rước Lễ: Thánh Thần Hãy Đến
Kết Lễ: Nhân Chứng Phúc Âm
 
Chúa Nhật 11 tháng 6 năm 2017 - Chúa Ba Ngôi
Nhập lễ: Vinh Danh Ba Ngôi
Đáp ca: Thánh vịnh Dn3 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Ca Khúc Trầm Hương
Rước Lễ: Một Hạt Sương Nho Nhỏ
Kết Lễ: Nguyện Yêu Chúa
 
Chúa Nhật 18 tháng 6 năm 2017 - Mình Máu Thánh Chúa - Ngày Hiền Phụ
Nhập lễ: Chúa Dưỡng Nuôi
Đáp ca: Thánh vịnh 147 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Thành Tâm Thờ Kính
Rước Lễ: Chính Mình Máu Chúa
Kết Lễ: Nguyện Yêu Chúa
 
Thứ Sáu 23 tháng 6 năm 2017 - Kính Thánh Tâm Chúa
Nhập lễ: Thắp Sáng Lên
Đáp ca: Thánh vịnh 102
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Xin Dâng Lên
Rước Lễ: Thánh Tâm
Kết Lễ: Thánh Tâm Vua Giêsu
 
Thứ bảy 24 tháng 6 năm 2017 - Kính Thánh Gioan Baotixita
Nhập lễ: Hài Nhi Tên Gioan
Đáp ca: Thánh vịnh 138
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lời Thiêng
Rước Lễ: Tình Thương Nhiệm Mầu
Kết Lễ: Tán Tụng Hồng Ân
 
Chúa Nhật 25 tháng 6 năm 2017 - 12 Thường Niên A
Nhập lễ: Bước Vào
Đáp ca: Thánh vịnh 88 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Người
Rước Lễ: Niềm Tín Của Con
Kết Lễ: Thánh Tâm Vua Giêsu
 
Thứ năm 29 tháng 6 năm 2017 - Kính Thánh Phêrô & Phaolô
Nhập lễ: Hai Người Tiên Phong
Đáp ca: Thánh vịnh 33
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lời Thiêng
Rước Lễ: Tình Thương Nhiệm Mầu
Kết Lễ: Tán Tụng Hồng Ân
 
Chúa Nhật 2 tháng 7 năm 2017 - 13 Thường Niên A
Nhập lễ: Hát Lên Bài Ca
Đáp ca: Thánh vịnh 88 (Anh Phú)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Con Xin Tiến Dâng
Rước Lễ: Tìm Về Chân Thiện Mỹ
Kết Lễ: Đường Đi Có Chúa
 
Chúa Nhật 9 tháng 7 năm 2017 - 14 Thường Niên A
Nhập lễ: Tôi Muốn Hát
Đáp ca: Thánh vịnh 144 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Tựa Làn Trầm Hương
Rước Lễ: Khúc Cảm Tạ
Kết Lễ: Có Chúa Song Hành
 
Chúa Nhật 16 tháng 7 năm 2017 - 15 Thường Niên A
Nhập lễ: Con Sẽ Bước Lên Bàn Thờ
Đáp ca: Thánh vịnh 64 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Kinh Dâng Lễ
Rước Lễ: Xin Cho Con Một Trái Tim
Kết Lễ: Cùng Vui Bước
 
Chúa Nhật 23 tháng 7 năm 2017 - 16 Thường Niên A
Nhập lễ: Dẫn Đưa Con Đi
Đáp ca: Thánh vịnh 85 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Xin Dâng Lên 4
Rước Lễ: Khúc Hát Đời Con
Kết Lễ: Khúc Ca Tạ Lễ
 
Chúa Nhật 30 tháng 7 năm 2017 - 17 Thường Niên A
Nhập lễ: Lên Đền Thánh
Đáp ca: Thánh vịnh 118 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Ca Khúc Trầm Hương
Rước Lễ: Ý Chúa
Kết Lễ: Khúc Hát Tạ Ơn
 
Chúa Nhật 06 tháng 8 năm 2017 - 18 Thường Niên A
Nhập lễ: Vào Cung Thánh
Đáp ca: Thánh vịnh 144 (Anh Phú)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Dâng
Rước Lễ: Tình Chúa Cao Vời
Kết Lễ: Lễ Xong Rồi
 
Chúa Nhật 13 tháng 8 năm 2017 - 19 Thường Niên A
Nhập lễ: Chung Lời Cảm Tạ
Đáp ca: Thánh vịnh 84 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Con Muốn Dâng
Rước Lễ: Con Tin Thưa Thầy
Kết Lễ: Trong An Bình
 
Thứ Ba 15 tháng 8 năm 2017 - Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Lễ Trọng và Buộc
Nhập lễ: Magnificat
Đáp ca: Thánh vịnh 44 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Xin Dâng Lên 4
Rước Lễ: Mẹ Lên Trời
Kết Lễ: Linh Hồn Tôi
 
Chúa Nhật 20 tháng 8 năm 2017 - 20 Thường Niên A
Nhập lễ: Con Hân Hoan
Đáp ca: Thánh vịnh 66 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Vật Giao Hòa
Rước Lễ: Cho Con Vững Tin
Kết Lễ: Tạ Ơn Chúa Với Mẹ
 
Chúa Nhật 27 tháng 8 năm 2017 - 21 Thường Niên A
Nhập lễ: Chung Một Niềm Tin
Đáp ca: Thánh vịnh 137 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Trên Dĩa Thánh
Rước Lễ: Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai
Kết Lễ: Thắp Sáng Lên
 
Chúa Nhật 03 tháng 9 năm 2017 - 22 Thường Niên A
Nhập lễ: Ca Lên Đi 6
Đáp ca: Thánh vịnh 62 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng 2
Rước Lễ: Bốn Mùa Yêu Thương
Kết Lễ: Lễ Hết
 
Chúa Nhật 10 tháng 9 năm 2017 - 23 Thường Niên A
Nhập lễ: Ngợi Ca
Đáp ca: Thánh vịnh 94 (Anh Phú)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Tặng Vật Cho Ngài
Rước Lễ: Tình Chúa
Kết Lễ: Kinh Tạ Lễ
 
Chúa Nhật 17 tháng 9 năm 2017 - 24 Thường Niên A
Nhập lễ: Nhanh Lên Nào
Đáp ca: Thánh vịnh 102 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Nguyện Dâng Lên Chúa
Rước Lễ: Tình Ngài
Kết Lễ: Ra Về Trong An Bình
 
Chúa Nhật 24 tháng 9 năm 2017 - 25 Thường Niên A
Nhập lễ: Về Nơi Đây
Đáp ca: Thánh vịnh 144 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lời Dâng
Rước Lễ: Ca Vang Tình Yêu Chúa
Kết Lễ: Kinh Hòa Bình
 
Chúa Nhật 01 tháng 10 năm 2017 - 26 Thường Niên A
Nhập lễ: Lên Đường Về Nhà Cha
Đáp ca: Thánh vịnh 24 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Bài Ca Dâng Hiến
Rước Lễ: Chứng Nhân Tình Yêu
Kết Lễ: Lạy Nữ Vương Mân Côi
 
Chúa Nhật 08 tháng 10 năm 2017 - 27 Thường Niên A
Nhập lễ: Hãy Ca Tụng Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 79 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Bánh
Rước Lễ: Xin Cho Tôi
Kết Lễ: Con Xin Dâng Mẹ
 
Chúa Nhật 15 tháng 10 năm 2017 - 28 Thường Niên A
Nhập lễ: Đi Về Nhà Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 22 (Anh Phú)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Thân Lúa Miến
Rước Lễ: Từ Rất Xa Khơi
Kết Lễ: Nữ Vương Mân Côi
 
Chúa Nhật 22 tháng 10 năm 2017 - 29 Thường Niên A
Nhập lễ: Nào Về Đây
Đáp ca: Thánh vịnh 95 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Tiến Dâng
Rước Lễ: Sao Chúa Gọi Con
Kết Lễ: Chuổi Ngọc Vàng Kinh
 
Chúa Nhật 29 tháng 10 năm 2017 - 30 Thường Niên A
Nhập lễ: Ngàn Dân Ơi
Đáp ca: Thánh vịnh 17 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Vật Hòa Bình
Rước Lễ: Tình Thương Nhiệm Mầu
Kết Lễ: Mẹ Từ Bi
 
Chúa Nhật 05 tháng 11 năm 2017 - 31 Thường Niên A
Nhập lễ: Cửa Công Chính
Đáp ca: Thánh vịnh 130 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Niềm Cảm Mến
Rước Lễ: Chính Nhờ Ngài
Kết Lễ: Từ Chốn Luyện Hình
 
Chúa Nhật 12 tháng 11 năm 2017 - 32 Thường Niên A
Nhập lễ: Vang Tiếng Ngợi Khen
Đáp ca: Thánh vịnh 62 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Còn Gì Dâng Ngài
Rước Lễ: Hướng Về Chúa
Kết Lễ: Thắp Sáng Trong Con
 
Chúa Nhật 19 tháng 11 năm 2017 - Các Thánh Tử Đạo
Nhập lễ: Bài Ca Ngàn Trùng
Đáp ca: Thánh vịnh 125 (Anh Phú)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Niềm Tin Kiêu Hùng
Rước Lễ: Tiếng Nhạc Oai Hùng
Kết Lễ: Anh Hùng Tử Đạo
 
Chúa Nhật 26 tháng 11 năm 2017 - Chúa Là Vua
Nhập lễ: Hoan Hô Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 22 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lời Thiêng
Rước Lễ: GiêSu Vua
Kết Lễ: Cảm Tạ Chúa
 
Bộ Lễ Seraphim
Thương Xót Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Vinh Tụng Ca: Vinh Tụng Ca
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Latin
Kyrie - Thương Xót Kyrie - Thương xót
Gloria - Vinh Danh: Gloria - Vinh Danh
Sanctus - Thánh Thánh Thánh: Sanctus - Thánh Thánh Thánh
Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa: Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Hồng Ân
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Alleluia: Alleluia
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Ca lên đi - Kim Long
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa


<