♦ 
Sheet Songs/Musics

Bài hát hằng tuần (PDF Files) Xin nhấn vào tựa bài hát
 
 
THỨ HAI MÙA VỌNG
Nhập Lễ : Trời Cao
Tiến Lễ 1 : Dâng 1
RướcLễ 1 : Tỉnh Thức Nguyện Cầu
Tiến Lễ 2 : Của Lễ Con Dâng
RướcLễ 2 : Tỉnh Thức Đợi Chờ
Kết Lễ: Lời Nguyện Truyền Giáo
 
THỨ BA MÙA VỌNG
Nhập Lễ : Hãy Chổi Dậy
Tiến Lễ 1 : Dâng Lễ Vật
RướcLễ 1 : Vươn Cao Linh Hồn
Tiến Lễ 2 : Còn Gì Dâng Ngài
RướcLễ 2 : Mây Ơi Mưa Xuống
Kết Lễ: Chút Tình Con Thơ
 
THỨ TƯ MÙA VỌNG
Nhập Lễ : Nguyện Mùa Vọng
Tiến Lễ 1 : Kinh Dâng Lễ Vật
RướcLễ 1 : Để Chúa Đến
Tiến Lễ 2 : Lễ Dâng Trông Đợi
RướcLễ 2 : Mây Ơi Hãy Mưa
Kết Lễ: Cầu Xin Thánh Gia
 
THỨ NĂM MÙA VỌNG
Nhập Lễ : Nguyện Trời Cao
Tiến Lễ 1 : Chúng Con Dâng
RướcLễ 1 : Ân Tình Cảm Tạ
Tiến Lễ 2 : Dâng Lễ 1
RướcLễ 2 : Trần Gian Khát Mong
Kết Lễ: Này Chính Chúa
 
THỨ SÁU MÙA VỌNG
Nhập Lễ : Hướng Tâm Hồn Lên
Tiến Lễ 1 : Con Xin Dâng
RướcLễ 1 : Xin Như Mặt Trời Lên
Tiến Lễ 2 : Dâng Chúa Đời Con
RướcLễ 2 : Đợi Trông
Kết Lễ: Thánh Tâm Chúa Giêsu
 
THỨ BẢY MÙA VỌNG
Nhập Lễ : Vui Lên
Tiến Lễ 1 : Lời Dâng
RướcLễ 1 : Xin Chúa Đến
Kết Lễ: Xin Vâng
 
Chúa Nhật 03 tháng 12 năm 2023 - I Mùa Vọng B
Nhập Lễ: Trời Cao
Đáp Ca: Thánh vịnh 79 (A. Toàn)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Tiến Lễ: Xin Dâng 6
Rước Lễ: Tỉnh Thức Nguyện Cầu
Kết Lễ: Hãy Chổi Dậy
 
Thứ Sáu 8 tháng 12 năm 2023 - Trọng Kính Đức Mẹ Vô Nhiểm Nguyên Tội
Nhập Lễ: Mẹ Vô Nhiểm
Đáp Ca: Thánh vịnh 97
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Tiến Lễ: Như Hương Thơm
Rước Lễ: Tình Thương Nhiệm Mầu
Kết Lễ: Cung Chúc Trinh Vương
 
Chúa Nhật 10 tháng 12 năm 2023 - II Mùa Vọng B
Nhập Lễ: Hãy Dọn Đường
Đáp Ca: Thánh vịnh 84 (Annie)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Tiến Lễ: Xin Dâng 9
Rước Lễ: Để Chúa Đến
Kết Lễ: Nguyện Mùa Vọng
 
Chúa Nhật 17 tháng 12 năm 2023 - III Mùa Vọng B
Nhập Lễ: Mừng Vui Lên Sion
Đáp Ca: Thánh vịnh Magnificat (A. Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Tiến Lễ: Lễ Dâng Trông Đợi
Rước Lễ: Người Đến Sau Tôi
Kết Lễ: Này Chính Chúa
 
Sáng Chúa Nhật 24 tháng 12 năm 2023 - VI Mùa Vọng B
Nhập Lễ: Vui Lên
Đáp Ca: Thánh vịnh 88 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Tiến Lễ: Dâng Chúa Đời Con
Rước Lễ: Nay Con Xin Đến
Kết Lễ: Xin Vâng
 
Chiều Chúa Nhật 24 tháng 12 năm 2023 - Vọng Giáng Sinh
Nhập Lễ: O Come, All Ye Faithful
Đáp Ca: Thánh Vịnh 97
Tung Hô Tin Mừng: Alleluia
Tiến Lễ: Dâng Hài Nhi
Rước Lễ: Đêm Thánh Vô Cùng
Rước Lễ: Lời Ru Giáng Sinh
Kết Lễ: Hang BeLem
 
Thứ Hai 25 tháng 12 năm 2023 - Đại Lễ Giáng Sinh
Nhập Lễ: Noel Về
Đáp Ca: Thánh Vịnh 95 (Thiên Kim)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Tiến Lễ: Dâng Hài Nhi
Rước Lễ: Trời Đêm Bêlem
Kết Lễ: Hang BeLem
 
Chúa Nhật 31 tháng 12 năm 2023 - Lễ Thánh Gia Thất
Nhập Lễ: Gương Tháng Gia
Đáp Ca: Thánh Vịnh 127 (A. Xinh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Tiến Lễ: Hiệp Lòng Dâng Lên Chúa
Rước Lễ: Vịnh Ca 127
Kết Lễ: Tán Tụmg Hồng Ân
 
Thứ Hai 01 tháng 01 năm 2024 - Trọng Kính Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa
Nhập Lễ: Xuân Nguyện
Đáp Ca: Thánh Vịnh 66
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Tiến Lễ: Của Lễ Đầu Năm
Rước Lễ: Lời Kinh Hoà Bình
Kết Lễ: Nữ Vương Hòa Bình
 
Chúa Nhật 07 tháng 01 năm 2024 - Lễ Hiển Linh - Bổn Mạng Ca Đoàn
Nhập Lễ: Ngày Ánh Sáng
Đáp Ca: Thánh Vịnh 71
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Tiến Lễ: Tâm Sự Một Đêm Đông
Rước Lễ: Từ Phương Đông
Kết Lễ: Ba Vua Hành Khúc
 
THỨ HAI MÙA THƯỜNG NIÊN
Nhập Lễ 1: Con Hân Hoan
Tiến Lễ 1 : Tiến Dâng
RướcLễ 1 : Từ Rất Xa Khơi
Nhập Lễ 2: Lên Đường Về Nhà Cha
Tiến Lễ 2 : Con Xin Tiến Dâng
RướcLễ 2 : Trông Cậy Chúa
Nhập Lễ 3: Tôi Muốn Hát
Tiến Lễ 3: Con Xin Dâng
RướcLễ 3: Từ Muôn Thuở
Nhập Lễ 4: Chung Một Niềm Tin
Tiến Lễ 4: Dâng Chúa
RướcLễ 4: Nguồn Trợ Lực Đời Tôi
Kết Lễ: Lời Nguyện Truyền Giáo
 
THỨ BA MÙA THƯỜNG NIÊN
Nhập Lễ 1: Nào Về Đây
Tiến Lễ 1 : Lễ Vật Giao Hòa
RướcLễ 1 : Tin Hay Không Tin
Nhập Lễ 2: Ca Lên Đi 3
Tiến Lễ 2 : Dâng Bánh
RướcLễ 2 : Sống Trong Niềm Vui
Nhập Lễ 3: Con Tới Gần Bàn Thờ
Tiến Lễ 3: Cùng Tấm Bánh
RướcLễ 3: Niềm Xác Tín Của Con
Nhập Lễ 4: Hãy Ca Tụng Chúa
Tiến Lễ 4: Lạy Cha Nhân Ái
RướcLễ 4: Chúa Là Con Đường
Kết Lễ: Chút Tình Con Thơ
 
THỨ TƯ MÙA THƯỜNG NIÊN
Nhập Lễ 1: Chung Lời Cảm Tạ
Tiến Lễ 1 : Trên Đĩa Thánh
RướcLễ 1 : Cho Con Vững Tin
Nhập Lễ 2: Ca Lên Đi
Tiến Lễ 2 : Xin Dâng Lên
RướcLễ 2 : Ca Tình Tri Âm
Nhập Lễ 3: Con Hân Hoan
Tiến Lễ 3: Dâng Chúa
RướcLễ 3: Chúa Nguồn Tình Yêu
Nhập Lễ 4: Hát Lên Bài Ca
Tiến Lễ 4: Dâng Lên Chúa
RướcLễ 4: Chúa Và Con
Kết Lễ: Cầu Xin Thánh Gia
Chầu 1: Con Thờ Lạy
Chầu 1: Này Con Là Đá
Chầu 1: Đây Nhiệm Tích
Chầu 1: Nguồn Cậy Trông
Chầu 2: Lòng Chúa Ái Tuất
Chầu 2: Này Con Là Đá
Chầu 2: Tantum Ergo
Chầu 2: Dâng Mẹ
 
THỨ NĂM MÙA THƯỜNG NIÊN
Nhập Lễ 1: Con Sẽ Bước Lên Bàn Thờ
Tiến Lễ 1 : Kinh Dâng Lễ
RướcLễ 1 : Chúng Nhân Tình Yêu
Nhập Lễ 2: Tôi Mừng Vui
Tiến Lễ 2 : Bài Ca Dâng Hiến
RướcLễ 2 : Chúa Là Mục Tử
Nhập Lễ 3: Con Bước Lên Bàn Thờ
Tiến Lễ 3: Dâng Hồn Xác
RướcLễ 3: Hướng Về Chúa
Nhập Lễ 4: Ngàn Dân Ơi
Tiến Lễ 4: Nguyện Cầu Chúa Chí Ái
RướcLễ 4: Chúa ở Lại
Kết Lễ: Này Chính Chúa
 
THỨ SÁU MÙA THƯỜNG NIÊN
Nhập Lễ 1: Về Nơi Đây
Tiến Lễ 1 : Từng Giọt Rượu
RướcLễ 1 : Chính Nhờ Ngài
Nhập Lễ 2: Lên Đền Thánh
Tiến Lễ 2 : Tựa Làn Trầm Hương
RướcLễ 2 : Trong Trái Tim
Nhập Lễ 3: Lạy Chúa Bao Ngày Tháng
Tiến Lễ 3: Đây Bánh Miến
RướcLễ 3: Tìm Về Chân Thiện Mỹ
Nhập Lễ 4: Hãy Đến Tung Hô Chúa
Tiến Lễ 4: Nguyện Cho Lời Con
RướcLễ 4: Chúa Chiên Lành
Kết Lễ: Thánh Tâm Giêsu
 
THỨ BẢY MÙA THƯỜNG NIÊN
Nhập Lễ : Nhanh Lên Nào
Tiến Lễ 1 : Dâng Lễ
RướcLễ 1 : Lắng Nghe Lời Chúa
TiếnLễ 2 : Giờ Đây Chúng Con
RướcLễ 2 : Chúa Là Tình Yêu
Tiến Lễ 3: Đây Hy Lễ
RướcLễ 3: Đâu Có Tình Yêu Thương
Tiến Lễ 4: Lời Chân Thành
RướcLễ 4: Kinh Hòa Bình
Kết Lễ: Xin Vâng
 
THỨ HAI MÙA CHAY
Nhập Lễ : Quỳ Bên Cung Thánh
Tiến Lễ 1 : Dâng Niềm Cảm Mến
RướcLễ 1 : Con Nay Trở Về
Tiến Lễ 2: Chúng Con Dâng
RướcLễ 2: Hãy Trở Về
Kết Lễ: Lời Nguyện Truyền Giáo
 
THỨ BA MÙA CHAY
Nhập Lễ : Dẫn Đưa Con Đi
Tiến Lễ 1 : Hy Lễ Cuộc Đời
RướcLễ 1 : Ta Là Bánh Hằng Sống
Tiến Lễ 2: Từng Giọt Rượu
RướcLễ 2: Con Trông Cậy Chúa
Kết Lễ: Nguồn Cậy Trông
 
THỨ TƯ MÙA CHAY
Nhập Lễ : Hãy Quay Về
Tiến Lễ 1 : Lạy Chúa Con Xin Dâng
RướcLễ 1 : Dẫn Con Từng Bước
Tiến Lễ 2: Một Niềm Phó Thác
RướcLễ 2: Tin Vào Tình Chúa
Kết Lễ: Về Bến Thiên Đàng
Chầu Thánh Thể: Lòng Chúa Ái Tuất
Chầu Thánh Thể: Cầu Cho Đức Giáo Hoàng
Chầu Thánh Thể: Đây Nhiệm Tích
Chầu Thánh Thể: Con Xin Dâng Mẹ
 
THỨ NĂM MÙA CHAY
Nhập Lễ : Nay Con Trở Về
Tiến Lễ 1 : Thành Kính Dâng
RướcLễ 1 : Có Chúa Trong Đời
Tiến Lễ 2: Của Lễ Dâng Cha
RướcLễ 2: Suy Tôn Lời Chúa
Kết Lễ: Xin Sai Con Đi
 
THỨ SÁU MÙA CHAY
Nhập Lễ : Quyết Trở Về Với Cha
Tiến Lễ 1 : Xin Dâng Chúa
RướcLễ 1 : Giọt Lệ Ăn Năn
Tiến Lễ 2: Theo Hương Trầm
RướcLễ 2: Xin Chúa Đỡ Nâng Đời Con
Kết Lễ: Thánh Tâm Vua Giêsu
 
THỨ BÀY MÙA CHAY
Nhập Lễ : Kinh Đầu Lễ
Tiến Lễ 1 : Hoan Ca Dâng
RướcLễ 1 : Suối Trong
Tiến Lễ 2: Của Lễ Tình Yêu
RướcLễ 2: Bài Ca Hiệp Nhất
Kết Lễ: Tận Hiến Cho Đức Mẹ
 
THỨ HAI MÙA PHỤC SINH
Nhập Lễ : Nảo Ta Hãy Mừng Vui
Tiến Lễ 1 : Dâng Niềm Tin Yêu
RướcLễ 1 : Vì Chúa Đã Sống Lại
Tiến Lễ 2: Lời Dâng
RướcLễ 2: Ai Yêu Mến Thầy
Kết Lễ: Lạy Nữ Vương Thiên Đàng
 
THỨ BA MÙA PHỤC SINH
Nhập Lễ : Vui Ca Phục Sinh
Tiến Lễ 1 : Xin Dâng Chúa
RướcLễ 1 : Có Biết Bao Điều
Tiến Lễ 2: Tiến Dâng Lên
RướcLễ 2: Con Đường Bé Nhỏ
Kết Lễ: Chúa Phục Sinh
 
THỨ TƯ MÙA PHỤC SINH
Nhập Lễ : Khải Hoàn Ca
Tiến Lễ 1 : Dâng Lễ Vật
RướcLễ 1 : Chúa Đã Sống Lại Rồi
Tiến Lễ 2: Dâng Lời Cảm Mến
RướcLễ 2: Xin Dẫn Đưa Con
Kết Lễ: Lạy Nữ Vương Thiên Đàng
Chầu: Thờ Lạy Chúa
Chầu: Cầu Nguyện Cho Đức Giáo Hoàng
Chầu: Đây Nhiệm Tich
Chầu: Kìa Ai
 
THỨ NĂM MÙA PHỤC SINH
Nhập Lễ : Nào Ta Hãy Mừng Vui
Tiến Lễ 1 : Dâng Về Ngài
RướcLễ 1 : Khiêm Nhường Đơn Sơ
Tiến Lễ 2: Bánh Miến Tinh Tuyền
RướcLễ 2: Nguồn Sống Yêu Thương
Kết Lễ: Chúa Phục Sinh
 
THỨ SÁU MÙA PHỤC SINH
Nhập Lễ : Vui Ca Phục Sinh
Tiến Lễ 1 : Thành Tâm Kính Tiến
RướcLễ 1 : Chúa Chiên Lành
Tiến Lễ 2: Đây Trái Tim Con
RướcLễ 2: Giêsu Ơi Ở Cùng Con
Kết Lễ: Lạy Nữ Vương Thiên Đàng
 
THỨ BẢY MÙA PHỤC SINH
Nhập Lễ : Khải Hoàn Ca
Tiến Lễ 1 : Đôi Tay Con Dâng
RướcLễ 1 : Hãy Đến Với Ta
Kết Lễ: Chúa Phục Sinh
 
Bộ Lễ Seraphim
Thương Xót Kinh Thương xót
Vinh Danh: Kinh Vinh Danh
Alleluia: Alleluia
Tin Kính: Kinh Tin Kính
Vinh Tụng Ca: Vinh Tụng Ca
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Latin
Kyrie - Thương Xót Kyrie - Thương xót
Gloria - Vinh Danh: Gloria - Vinh Danh
Sanctus - Thánh Thánh Thánh: Sanctus - Thánh Thánh Thánh
Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa: Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Ca lên đi - Kim Long
Thương Xót Kinh Thương xót
Vinh Danh: Kinh Vinh Danh
Tin Kính: Kinh Tin Kính
Vinh Tụng Ca: Vinh Tụng Ca
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Lễ Cầu Hồn
Bộ Lễ Bộ Lễ Cầu Hồn
Thánh Vịnh 22 Thánh Vịnh 22
Thánh Vịnh 24 Thánh Vịnh 24
Thánh Vịnh 26 Thánh Vịnh 26
Thánh Vịnh 29 Thánh Vịnh 29
Thánh Vịnh 62 Thánh Vịnh 62
Thánh Vịnh 62 Thánh Vịnh 62
Thánh Vịnh 114 Thánh Vịnh 114
Thánh Vịnh 121 Thánh Vịnh 121
Thánh Vịnh 142 Thánh Vịnh 142
 
Lễ Đám Cưới
Thánh Vịnh 32 Thánh Vịnh 32
Thánh Vịnh 102 Thánh Vịnh 102
Thánh Vịnh 111 Thánh Vịnh 111
Thánh Vịnh 127 Thánh Vịnh 127
Thánh Vịnh 148 Thánh Vịnh 148
l>