♦ 
Sheet Songs/Musics

Bài hát hằng tuần (PDF Files) Xin nhấn vào tựa bài hát
 
 
Chúa Nhật 25 tháng 6 năm 2017 - 12 Thường Niên A
Nhập lễ: Bước Vào
Đáp ca: Thánh vịnh 88 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Người
Rước Lễ: Niềm Tín Của Con
Kết Lễ: Thánh Tâm Vua Giêsu
 
Thứ năm 29 tháng 6 năm 2017 - Kính Thánh Phêrô & Phaolô
Nhập lễ: Hai Người Tiên Phong
Đáp ca: Thánh vịnh 33
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lời Thiêng
Rước Lễ: Tình Thương Nhiệm Mầu
Kết Lễ: Tán Tụng Hồng Ân
 
Chúa Nhật 2 tháng 7 năm 2017 - 13 Thường Niên A
Nhập lễ: Hát Lên Bài Ca
Đáp ca: Thánh vịnh 88 (Anh Phú)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Con Xin Tiến Dâng
Rước Lễ: Tìm Về Chân Thiện Mỹ
Kết Lễ: Đường Đi Có Chúa
 
Chúa Nhật 9 tháng 7 năm 2017 - 14 Thường Niên A
Nhập lễ: Tôi Muốn Hát
Đáp ca: Thánh vịnh 144 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Tựa Làn Trầm Hương
Rước Lễ: Khúc Cảm Tạ
Kết Lễ: Có Chúa Song Hành
 
Chúa Nhật 16 tháng 7 năm 2017 - 15 Thường Niên A
Nhập lễ: Con Sẽ Bước Lên Bàn Thờ
Đáp ca: Thánh vịnh 64 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Kinh Dâng Lễ
Rước Lễ: Xin Cho Con Một Trái Tim
Kết Lễ: Cùng Vui Bước
 
Chúa Nhật 23 tháng 7 năm 2017 - 16 Thường Niên A
Nhập lễ: Dẫn Đưa Con Đi
Đáp ca: Thánh vịnh 85 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Xin Dâng Lên 4
Rước Lễ: Khúc Hát Đời Con
Kết Lễ: Khúc Ca Tạ Lễ
 
Chúa Nhật 30 tháng 7 năm 2017 - 17 Thường Niên A
Nhập lễ: Lên Đền Thánh
Đáp ca: Thánh vịnh 118 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Ca Khúc Trầm Hương
Rước Lễ: Ý Chúa
Kết Lễ: Khúc Hát Tạ Ơn
 
Chúa Nhật 06 tháng 8 năm 2017 - 18 Thường Niên A
Nhập lễ: Vào Cung Thánh
Đáp ca: Thánh vịnh 144 (Anh Phú)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Dâng
Rước Lễ: Tình Chúa Cao Vời
Kết Lễ: Lễ Xong Rồi
 
Chúa Nhật 13 tháng 8 năm 2017 - 19 Thường Niên A
Nhập lễ: Chung Lời Cảm Tạ
Đáp ca: Thánh vịnh 84 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Con Muốn Dâng
Rước Lễ: Con Tin Thưa Thầy
Kết Lễ: Trong An Bình
 
Thứ Ba 15 tháng 8 năm 2017 - Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Lễ Trọng và Buộc
Nhập lễ: Magnificat
Đáp ca: Thánh vịnh 44 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Xin Dâng Lên 4
Rước Lễ: Mẹ Lên Trời
Kết Lễ: Linh Hồn Tôi
 
Chúa Nhật 20 tháng 8 năm 2017 - 20 Thường Niên A
Nhập lễ: Con Hân Hoan
Đáp ca: Thánh vịnh 66 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Vật Giao Hòa
Rước Lễ: Cho Con Vững Tin
Kết Lễ: Tạ Ơn Chúa Với Mẹ
 
Chúa Nhật 27 tháng 8 năm 2017 - 21 Thường Niên A
Nhập lễ: Chung Một Niềm Tin
Đáp ca: Thánh vịnh 137 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Trên Dĩa Thánh
Rước Lễ: Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai
Kết Lễ: Thắp Sáng Lên
 
Chúa Nhật 03 tháng 9 năm 2017 - 22 Thường Niên A
Nhập lễ: Ca Lên Đi 6
Đáp ca: Thánh vịnh 62 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng 2
Rước Lễ: Bốn Mùa Yêu Thương
Kết Lễ: Lễ Hết
 
Chúa Nhật 10 tháng 9 năm 2017 - 23 Thường Niên A
Nhập lễ: Ngợi Ca
Đáp ca: Thánh vịnh 94 (Anh Phú)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Tặng Vật Cho Ngài
Rước Lễ: Tình Chúa
Kết Lễ: Kinh Tạ Lễ
 
Chúa Nhật 17 tháng 9 năm 2017 - 24 Thường Niên A
Nhập lễ: Nhanh Lên Nào
Đáp ca: Thánh vịnh 102 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Nguyện Dâng Lên Chúa
Rước Lễ: Tình Ngài
Kết Lễ: Ra Về Trong An Bình
 
Chúa Nhật 24 tháng 9 năm 2017 - 25 Thường Niên A
Nhập lễ: Về Nơi Đây
Đáp ca: Thánh vịnh 144 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lời Dâng
Rước Lễ: Ca Vang Tình Yêu Chúa
Kết Lễ: Kinh Hòa Bình
 
Chúa Nhật 01 tháng 10 năm 2017 - 26 Thường Niên A
Nhập lễ: Lên Đường Về Nhà Cha
Đáp ca: Thánh vịnh 24 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Bài Ca Dâng Hiến
Rước Lễ: Chứng Nhân Tình Yêu
Kết Lễ: Lạy Nữ Vương Mân Côi
 
Chúa Nhật 08 tháng 10 năm 2017 - 27 Thường Niên A
Nhập lễ: Hãy Ca Tụng Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 79 (Anh Phú)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Bánh
Rước Lễ: Xin Cho Tôi
Kết Lễ: Con Xin Dâng Mẹ
 
Chúa Nhật 15 tháng 10 năm 2017 - 28 Thường Niên A
Nhập lễ: Đi Về Nhà Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 22 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Thân Lúa Miến
Rước Lễ: Từ Rất Xa Khơi
Kết Lễ: Nữ Vương Mân Côi
 
Chúa Nhật 22 tháng 10 năm 2017 - 29 Thường Niên A
Nhập lễ: Nào Về Đây
Đáp ca: Thánh vịnh 95 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Tiến Dâng
Rước Lễ: Sao Chúa Gọi Con
Kết Lễ: Chuổi Ngọc Vàng Kinh
 
Chúa Nhật 29 tháng 10 năm 2017 - 30 Thường Niên A
Nhập lễ: Ngàn Dân Ơi
Đáp ca: Thánh vịnh 17 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Vật Hòa Bình
Rước Lễ: Tình Thương Nhiệm Mầu
Kết Lễ: Mẹ Từ Bi
 
Thứ tư 1 tháng 11 năm 2017 - Lễ Các Thanh Nam Nữ - Trọng và Buộc
Nhập lễ: Mừng Chư Thánh
Đáp ca: Thánh vịnh 23 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Trên Đĩa Thánh
Rước Lễ: Tám Mối Phúc
Kết Lễ: Nào Cùng Vui
 
Chúa Nhật 05 tháng 11 năm 2017 - 31 Thường Niên A
Nhập lễ: Cửa Công Chính
Đáp ca: Thánh vịnh 130 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Niềm Cảm Mến
Rước Lễ: Chính Nhờ Ngài
Kết Lễ: Từ Chốn Luyện Hình
 
Chúa Nhật 12 tháng 11 năm 2017 - 32 Thường Niên A
Nhập lễ: Vang Tiếng Ngợi Khen
Đáp ca: Thánh vịnh 62 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Còn Gì Dâng Ngài
Rước Lễ: Hướng Về Chúa
Kết Lễ: Thắp Sáng Trong Con
 
Thứ bảy 18 tháng 11 năm 2017 - Lễ An Táng
Nhập lễ: Mong Về
Đáp ca: Thánh vịnh 24
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Hy Lễ Cuối Cùng
Rước Lễ: Sự Sống Không Thay Đổi
Kết Lễ: Xin Mẹ Thương
 
Chúa Nhật 19 tháng 11 năm 2017 - 33 Thường Niên A
Nhập lễ: Tìm Về Bên Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 127 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Hy Lễ Cuối Cùng
Rước Lễ: Trung Tín Đợi Chờ
Kết Lễ: Từ Nơi Ngục Hình
 
Thứ Sáu 24 tháng 11 năm 2017 - Các Thánh Tử Đạo
Nhập lễ: Bài Ca Ngàn Trùng
Đáp ca: Thánh vịnh 125
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Niềm Tin Kiêu Hùng
Rước Lễ: Tiếng Nhạc Oai Hùng
Kết Lễ: Anh Hùng Tử Đạo
 
Chúa Nhật 26 tháng 11 năm 2017 - Chúa Là Vua
Nhập lễ: Hoan Hô Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 22 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lời Thiêng
Rước Lễ: GiêSu Vua
Kết Lễ: Cảm Tạ Chúa
 
Bộ Lễ Seraphim
Thương Xót Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Vinh Tụng Ca: Vinh Tụng Ca
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Latin
Kyrie - Thương Xót Kyrie - Thương xót
Gloria - Vinh Danh: Gloria - Vinh Danh
Sanctus - Thánh Thánh Thánh: Sanctus - Thánh Thánh Thánh
Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa: Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Hồng Ân
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Alleluia: Alleluia
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Ca lên đi - Kim Long
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa


<