♦ 
Sheet Songs/Musics

Bài hát hằng tuần (PDF Files) Xin nhấn vào tựa bài hát
 
 
Chúa Nhật ngày 05 tháng 6 năm 2016 - X Thường Niên C
Nhập Lễ: Con Sẽ Bước Lên Bàn Thờ
Đáp ca: Thánh Vịnh 29 (Anh Phú)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Của Lễ Nhân Sinh
Rước Lễ: Trong Trái Tim
Kết Lễ: Nguyện Yêu Chúa
 
Thứ tư ngày 08 tháng 06 năm 2016 - Lễ Thêm Sức
Nhập lễ: Thánh Thần Hãy Đến
Đáp ca: Thánh Vịnh 104 (FeLix)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Thêm Sức: Holy Spirit, Come to me
Thêm Sức: Like a Seal on Your Heart
Dâng Lễ: God, My Father
Rước Lễ: You Know Who I Am
Rước Lễ: Hãy Chiếu Soi
Kết Lễ: Nhân Chứng Phúc âm
 
Chúa Nhật ngày 12 tháng 6 năm 2016 - XI Thường Niên C
Nhập lễ: Dẫn Đưa Con Đi
Đáp ca: Thánh Vịnh 31(Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lời Thiêng
Rước Lễ: Tán Tụng Hồng Ân
Kết Lễ: Lạy Trái Tim Chúa
 
Chúa Nhật ngày 19 tháng 6 năm 2016 - XII Thường Niên C - Lễ Hiền Phụ
Nhập lễ: Hỡi Thế Trần
Đáp ca: Thánh Vịnh 62 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Dâng 1
Rước Lễ: Cho Con Vững Tin
Kết Lễ: Thánh Tâm Chúa Giêsu
 
Chúa Nhật ngày 26 tháng 6 năm 2016 - XIII Thường Niên C
Nhập lễ: Con Hân Hoan
Đáp ca: Thánh Vịnh 15 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Trên Dĩa Thánh
Rước Lễ: Trọn Đời Dâng Chúa
Kết Lễ: Thánh Tâm Vua Giêsu
 
Chúa Nhật ngày 03 tháng 07 năm 2016 - Kỷ Niệm 22 Năm Thành Lập Giáo Xứ
Nhập lễ: Lên Đền Thánh
Đáp ca: Thánh Vịnh 65 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lời Thiêng
Rước Lễ: Tâm Tình Hiến Dâng
Kết Lễ: Nguyện Cầu Cho Giáo Xứ
 
Chúa Nhật ngày 10 tháng 07 năm 2016 - XV Thường Niên C
Nhập lễ: Ca Lên Đi
Đáp ca: Thánh Vịnh 68 (Anh Phú)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Con Xin Tiến Dâng
Rước Lễ: Đón Nhận Tha Nhân
Kết Lễ: Đường Đi Có Chúa
 
Chúa Nhật ngày 17 tháng 07 năm 2016 - XVI Thường Niên C
Nhập lễ: Chung Lời Cảm Tạ
Đáp ca: Thánh Vịnh 14 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Ca Dâng Lễ
Rước Lễ: Tin Mừng Cho Người Muốn Nghe
Kết Lễ: Có Chúa Song Hành
 
Thứ Bảy ngày 23 tháng 7 năm 2016 - Bổn Mạng Liên Ca Đoàn Trái Tim Chúa
Nhập lễ: Đâu Có Tình Yêu Thương
Đáp ca: Thánh Vịnh 137 (Mân Côi)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Bài Ca Dâng Hiến
Rước Lễ: Trong Trái Tim Chúa
Kết Lễ: Kinh Hòa Bình
 
Chúa Nhật ngày 24 tháng 07 năm 2016 - XVII Thường Niên C
Nhập lễ: Con Sẽ Hân Hoan
Đáp ca: Thánh Vịnh 137 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Của Lễ Dâng Cha
Rước Lễ: Niềm Xác Tín Của Con
Kết Lễ: Cùng Vui Bước
 
Chúa Nhật ngày 31 tháng 07 năm 2016 - XVIII Thường Niên C
Nhập lễ: Bước Vào
Đáp ca: Thánh Vịnh 89 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Bánh
Rước Lễ: Nay Con Xin Đến
Kết Lễ: Khúc Ca Tạ Lễ
 
Chúa Nhật ngày 07 tháng 08 năm 2016 - XIX Thường Niên C
Nhập lễ: Lên Đường Về Nhà Cha
Đáp ca: Thánh Vịnh 32 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Đời Con Dâng Chúa
Rước Lễ: Hướng Về Chúa
Kết Lễ: Lễ Xong Rồi
 
ThỨ bảy ngày 13 tháng 08 năm 2016 - Mừng Kính Thánh Đaminh
Nhập lễ: Lên Đền Thánh
Đáp ca: Đẹp Thay
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Như Hạt Miến
Rước Lễ: Đường Chân Lý
Kết Lễ: Tán Tụng Hồng Ân
 
Chúa Nhật ngày 14 tháng 08 năm 2016 - XX Thường Niên C
Nhập lễ: Về Nơi Đây
Đáp ca: Thánh Vịnh 39 (Anh Phú)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Hiệp Dâng
Rước Lễ: Tin Hay Không Tin
Kết Lễ: Kinh Tạ Lễ
 
Thứ hai ngày 15 tháng 08 năm 2016 - Lễ Mông Triệu
Nhập Lễ: Mẹ Lên Trời
Đáp ca: Thánh Vịnh 44
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Xin Dâng Lên
Rước Lễ: Hồng Ân Bao La
Kết Lễ: Linh Hồn Tôi
 
Chúa Nhật ngày 21 tháng 08 năm 2016 - XXI Thường Niên C
Nhập lễ: Con Tới Gần Bàn Thờ
Đáp ca: Thánh Vịnh 116 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Còn Gì Dâng Ngài
Rước Lễ: Xin Cho Tôi
Kết Lễ: Tạ Ơn Chúa Với Mẹ
 
Chúa Nhật ngày 28 tháng 08 năm 2016 - XXII Thường Niên C
Nhập lễ: Lên Đền Thánh
Đáp ca: Thánh Vịnh 67 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Tiến Dâng
Rước Lễ: Khúc Ca Đời Con
Kết Lễ: Lễ Hết
 
Chúa Nhật ngày 04 tháng 09 năm 2016 - XXIII Thường Niên C
Nhập lễ: Ngợi Ca
Đáp ca: Thánh Vịnh 89 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Người
Rước Lễ: Theo Chúa
Kết Lễ: Nhân Chứng Phúc Âm
 
Chúa Nhật ngày 11 tháng 09 năm 2016 - XXIV Thường Niên C
Nhập lễ: Vào Cung Thánh
Đáp ca: Thánh Vịnh 50 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Xin Dâng Lên
Rước Lễ: Ca Vang Lòng Thương Xót Chúa
Kết Lễ: Ra Về Trong An Bình
 
Chúa Nhật ngày 18 tháng 09 năm 2016 - XXV Thường Niên C
Nhập lễ: Hãy Ca Tụng Chúa
Đáp ca: Thánh Vịnh 112 (Anh Phú)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Ngài
Rước Lễ: Suối Nguồn Xót Thương
Kết Lễ: Thắp Sáng Lên
 
Chúa Nhật ngày 25 tháng 09 năm 2016 - XXVI Thường Niên C
Nhập lễ: Nào Về Đây
Đáp ca: Thánh Vịnh 145 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Tựa Làn Trầm Hương
Rước Lễ: Bao La Tình Chúa
Kết Lễ: Trong An Bình
 
Chúa Nhật ngày 02 tháng 10 năm 2016 - XXVII Thường Niên C
Nhập lễ: Nhanh Lên Nào
Đáp ca: Thánh Vịnh 94 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Kinh Dâng Lễ
Rước Lễ: Xin Ban Thêm Lòng Tin
Kết Lễ: Lạy Nữ Vương Mân Côi
 
Thứ sáu ngày 07 tháng 10 năm 2016 - Đức Mẹ Mân Côi
Nhập lễ: Ave Maria
Đáp ca: Thánh Vịnh (Mân Côi)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Cùng Dâng Với Mẹ
Rước Lễ: Tình Mẹ Mân Côi
Kết Lễ: Lạy Nữ Vương Mân Côi
 
Chúa Nhật ngày 09 tháng 10 năm 2016 - XXVIII Thường Niên C
Nhập lễ: Tìm Vê Bên Chúa
Đáp ca: Thánh Vịnh 97 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Con Muốn Dâng
Rước Lễ: Khúc Ca Tạ Ơn
Kết Lễ: Con Xin Dâng Mẹ
 
Chúa Nhật ngày 16 tháng 10 năm 2016 - XXIX Thường Niên C - Nhớ Về Cha Cố Phêrô Thiên
Nhập lễ: Vang Tiếng Ngợi Ca
Đáp ca: Thánh Vịnh 120 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Thân Lúa Miến
Rước Lễ: Tâm Tình Phó Thác
Kết Lễ: Linh Hồn Tôi
 
Chúa Nhật ngày 23 tháng 10 năm 2016 - XXX Thường Niên C
Nhập lễ: Ngàn Dân Ơi
Đáp ca: Thánh Vịnh 33 (Anh Phú)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Đây Bánh Miến
Rước Lễ: Suy Tôn Lời Chúa
Kết Lễ: Nữ Vương Mân Côi
 
Chúa Nhật ngày 30 tháng 10 năm 2016 - XXXI Thường Niên C
Nhập lễ: Tôi Muốn Hát
Đáp ca: Thánh Vịnh 144 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Vật Giao Hòa
Rước Lễ: Dù Con Chưa Thấy Ngài
Kết Lễ: Chuổi Ngọc Vàng Kinh
 
Chúa Nhật ngày 06 tháng 11 năm 2016 - XXXII Thường Niên C
Nhập lễ: Cửa Công Chính
Đáp ca: Thánh Vịnh 16 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Theo Hương Trầm
Rước Lễ: Sống Trong Niềm Vui
Kết Lễ: Từ Chốn Luyện Hình
 
Thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2016 - Đêm Diễn Nguyện Lòng Chúa Thương Xót
Liên ca đoàn: Liên Khúc Lòng Thương Xót Chúa
 
Chúa Nhật ngày 13 tháng 11 năm 2016 - XXXIII Thường Niên C
Nhập lễ: Ca Lên Đi 6
Đáp ca: Thánh Vịnh 97 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Niềm Cảm Mến
Rước Lễ: Trông Cậy Chúa
Kết Lễ: Cảm Tạ Chúa
 
Chúa Nhật ngày 20 tháng 11 năm 2016 - Chúa KiTô Vua
Nhập lễ: Hoan Hô Chúa
Đáp ca: Thánh Vịnh 121 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lời Thiêng
Rước Lễ: GiêSu Vua
Kết Lễ: Cảm Tạ Chúa
 
Bộ Lễ Seraphim
Thương Xót Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Vinh Tụng Ca: Vinh Tụng Ca
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Latin
Kyrie - Thương Xót Kyrie - Thương xót
Gloria - Vinh Danh: Gloria - Vinh Danh
Sanctus - Thánh Thánh Thánh: Sanctus - Thánh Thánh Thánh
Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa: Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Hồng Ân
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Alleluia: Alleluia
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Ca lên đi - Kim Long
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa


<