♦ 
Sheet Songs/Musics

Bài hát hằng tuần (PDF Files) Xin nhấn vào tựa bài hát
 
 
Thứ Hai Phục Sinh
Nhập Lễ: Chung Một Niềm Tin
Dâng Lễ 1 : Tiến Dâng
Rước Lễ 1 : Từ Rất Xa Khơi
Dâng Lễ 2 : Con Xin Tiến Dâng
Rước Lễ 2: Trông Cậy Chúa
Dâng Lễ 3 : Con Xin Dâng
Rước Lễ 3 : Từ Muôn Thuở
Dâng Lễ 4 : Dâng Chúa
Rước Lễ 4 : Nguồn Trợ Lực Đời Tôi
Kết Lễ: Lời Nguyện Truyền Giáo
 
Thứ Ba Phục Sinh
Nhập Lễ: Hãy Ca Tụng Chúa
Dâng Lễ 1: Lễ Vật Giao Hòa
Rước Lễ 1: Tin Hay Không Tin
Dâng Lễ 2: Dâng Bánh
Rước Lễ 2: Sống Trong Niềm Vui
Dâng Lễ 3 : Cùng Tấm Bánh
Rước Lễ 3 : Niềm Xác Tín Của Con
Dâng Lễ 4 : Lạy Cha Nhân Ái
Rước Lễ 4 : Chúa Là Con Đường
Kết Lễ: Chút Tình Con Thơ
 
Thứ Tư Phục Sinh
Nhập Lễ: Hát Lên Bài Ca
Dâng Lễ 1: Trên Đĩa Thánh
Rước Lễ 1: Cho Con Vững Tin
Dâng Lễ 2: Xin Dâng Lên
Rước Lễ 2: Ca Tình Tri Âm
Dâng Lễ 3 : Dâng Chúa
Rước Lễ 3 : Chúa Nguồn Tình Yêu
Dâng Lễ 4 : Hy Lễ Cuộc Đời
Rước Lễ 4 : Chúa Và Con
Kết Lễ: Cầu Xin Thánh Gia
 
Thứ Năm Phục Sinh
Nhập Lễ: Ngàn Dân Ơi
Dâng Lễ 1: Kinh Dâng Lễ
Rước Lễ 1: Chứng Nhân Tình Yêu
Dâng Lễ 2: Bài Ca Dâng Hiến
Rước Lễ 2: Chúa Là Mục Tử
Dâng Lễ 3 : Dâng Hồn Xác
Rước Lễ 3 : Con Hướng Về Chúa
Dâng Lễ 4 : Nguyện Cầu Chúa Chí Ái
Rước Lễ 4 : Chúa Ở Lại
Kết Lễ: Thần Khí Chúa Sai Tôi
 
Thứ Sáu Phục Sinh
Nhập Lễ: Hãy đến Tung Hô Chúa
Dâng Lễ 1: Từng Giọt Rượu
Rước Lễ 1: Chính Nhờ Người
Dâng Lễ 2: Tựa Làn Trầm Hương
Rước Lễ 2: Trong Trái Tim
Dâng Lễ 3 : Đây Bánh Miến
Rước Lễ 3 : Tìm Về Chân Thiện Mỹ
Dâng Lễ 4 : Nguyện Cho Lời Con
Rước Lễ 4 : Chúa Chiên Lành
Kết Lễ: Thánh Tâm Chúa Giêsu
 
Thứ Bảy Phục Sinh
Nhập Lễ: Kinh Đầu Lễ
Dâng Lễ 1: Dâng Lễ 15
Rước Lễ 1: Lắng Nghe Lời Chúa
Dâng Lễ 2: Giờ Đây Chúng Con
Rước Lễ 2: Chúa Là Tình Yêu
Dâng Lễ 3 : Đây Hy Lễ
Rước Lễ 3 : Đâu Có Tình Yêu Thương
Dâng Lễ 4 : Lời Chân Thành
Rước Lễ 4 : Kinh Hòa Bình
Kết Lễ: Xin Vâng
 
Chúa Nhật 4 tháng 4 năm 2021 - Đại Lễ Phục Sinh
Nhập Lễ: Hoan Ca Phục Sinh
Rảy Nước Thánh : Tôi Đã Thấy Nước
Đáp Ca : Thánh vịnh 117 (Thiên Kim)
Ca Tiếp Liên: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Hiến Lễ Phục Sinh
Rước Lễ: Chúa Sống Lại Rồi
Kết Lễ: Lạy Nữ Vương Thiên Đàng
 
Chúa Nhật 11 tháng 4 năm 2021 - Kính Lòng Thương Xót Chúa
Nhập Lễ: Lòng Thương Xót Chúa
Đáp Ca: Thánh vịnh 117 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Rượu Nồng Bánh Thơm
Rước Lễ: Suối Nguồn Xót Thương
Kết Lễ: Chúa Phục Sinh
 
Chúa Nhật 18 tháng 4 năm 2021 - III Phục Sinh B - Trên Đường Emmau
Nhập Lễ: Nào Ta Hãy Mừng Vui
Đáp Ca: Thánh vịnh 4 (Annie)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Nhạc Khúc Thiên Đường
Rước Lễ: Trên Đường Emmau
Kết Lễ: Kinh Hòa Bình
 
Chúa Nhật 25 tháng 4 năm 2021 - IV Phục Sinh B - Chúa Chiên Lành
Nhập Lễ: Vào Đời
Đáp Ca: Thánh vịnh 117 (Anh Hũu)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Chúa
Rước Lễ: Chúa Là Mục Tử
Kết Lễ: Lời Nguyện Truyền Giáo
 
Chúa Nhật 2 tháng 5 năm 2021 - V Phục Sinh B
Nhập Lễ: Khải Hoàn Ca
Đáp Ca: Thánh vịnh 21 (Thiên Kim)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Hết Tâm Hồn
Rước Lễ: Yêu Đời Yêu Người
Kết Lễ: Tháng Hoa
 
Chúa Nhật 9 tháng 5 năm 2021 - VI Phục Sinh B - Mừng Hiền Mẫu
Nhập Lễ: Đâu Có Tình Yêu Thương
Đáp Ca: Thánh vịnh 97 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Trái Tim Người Mẹ
Rước Lễ: Thiên Chúa Là Tình Yêu
Kết Lễ: Mẹ Ngàn Hoa
 
Chúa Nhật 16 tháng 5 năm 2021 - Chúa Thăng Thiên
Nhập Lễ: Hôm Nay Mừng Chúa Lên Trời
Đáp Ca: Thánh vịnh 97 (Anh Hữu)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Như Hạt Miến
Rước Lễ: Chúa Về Trời
Kết Lễ: Ngàn Hoa
 
Chúa Nhật 23 tháng 5 năm 2021 - Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Nhập Lễ: Thánh Thần Hãy Đến
Đáp Ca: Thánh vịnh 103 (Annie)
Ca Tiếp Liên: Ca Tiếp Liên
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Chẳng Biết Lấy Gì
Rước Lễ: Xin Ba Ngôi Thiên Chúa
Kết Lễ: Thần Khí Chúa Sai Tôi
 
Chúa Nhật 30 tháng 5 năm 2021 - Chúa Ba Ngôi
Nhập Lễ: Vinh Danh Ba Ngôi
Đáp Ca: Thánh vịnh 97 (Thiên Kim)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Ca Khúc Trầm Hương
Rước Lễ: Vinh Quang Chúa
Kết Lễ: Tháng Đức Mẹ
 
Chúa Nhật 6 tháng 6 năm 2021 - Mình Máu Thánh Chúa
Nhập Lễ: Chúa Dưỡng Nuôi
Đáp Ca: Thánh vịnh 97 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Thành Tâm Thờ Kính
Rước Lễ: Mình Máu Thánh
Kết Lễ: Giêsu Ở Cùng Con
 
Thứ Sáu 11 tháng 6 năm 2021 - Thánh Tâm Chúa - Bổn Mạng Liên Ca Đoàn
Nhập Lễ: Chúa Dưỡng Nuôi
Đáp Ca: Thánh vịnh 97 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Thành Tâm Thờ Kính
Rước Lễ: Mình Máu Thánh
Kết Lễ: Giêsu Ở Cùng Con
 
Chúa Nhật 13 tháng 6 năm 2021
Nhập Lễ: Chúa Dưỡng Nuôi
Đáp Ca: Thánh vịnh 97 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Thành Tâm Thờ Kính
Rước Lễ: Mình Máu Thánh
Kết Lễ: Giêsu Ở Cùng Con
 
Chúa Nhật 20 tháng 6 năm 2021
Nhập Lễ: Chúa Dưỡng Nuôi
Đáp Ca: Thánh vịnh 97 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Thành Tâm Thờ Kính
Rước Lễ: Mình Máu Thánh
Kết Lễ: Giêsu Ở Cùng Con
 
Chúa Nhật 27 tháng 6 năm 2021 - Kỷ Niệm 25 Năm Linh Mục Anthony Đinh Minh Tiên (Nguyên Chánh Xứ)
Nhập Lễ: Chúa Dưỡng Nuôi
Đáp Ca: Thánh vịnh 97 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Thành Tâm Thờ Kính
Rước Lễ: Mình Máu Thánh
Kết Lễ: Giêsu Ở Cùng Con
 
Bộ Lễ Seraphim
Thương Xót Kinh Thương xót
Vinh Danh: Kinh Vinh Danh
Tin Kính: Kinh Tin Kính
Vinh Tụng Ca: Vinh Tụng Ca
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Latin
Kyrie - Thương Xót Kyrie - Thương xót
Gloria - Vinh Danh: Gloria - Vinh Danh
Sanctus - Thánh Thánh Thánh: Sanctus - Thánh Thánh Thánh
Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa: Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Hồng Ân
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Alleluia: Alleluia
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Ca lên đi - Kim Long
Thương Xót Kinh Thương xót
Vinh Danh: Kinh Vinh Danh
Tin Kính: Kinh Tin Kính
Vinh Tụng Ca: Vinh Tụng Ca
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Lễ Cầu Hồn
Bộ Lễ Bộ Lễ Cầu Hồn
Thánh Vịnh 22 Thánh Vịnh 22
Thánh Vịnh 24 Thánh Vịnh 24
Thánh Vịnh 26 Thánh Vịnh 26
Thánh Vịnh 29 Thánh Vịnh 29
Thánh Vịnh 62 Thánh Vịnh 62
Thánh Vịnh 62 Thánh Vịnh 62
Thánh Vịnh 114 Thánh Vịnh 114
Thánh Vịnh 121 Thánh Vịnh 121
Thánh Vịnh 142 Thánh Vịnh 142
 
Lễ Đám Cưới
Thánh Vịnh 32 Thánh Vịnh 32
Thánh Vịnh 102 Thánh Vịnh 102
Thánh Vịnh 111 Thánh Vịnh 111
Thánh Vịnh 127 Thánh Vịnh 127
Thánh Vịnh 148 Thánh Vịnh 148