♦ 
Sheet Songs/Musics

Bài hát hằng tuần (PDF Files) Xin nhấn vào tựa bài hát
 
 
Chúa Nhật 15 tháng 1 năm 2017 - 2 Thường Niên A
Nhập lễ: Hãy Đến Tung Hô Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 39 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Dâng
Rước lễ: Tình Thương Nhiệm Mầu
Kết Lễ: Đem Tin Mừng
 
Chúa Nhật 22 tháng 1 năm 2017 - 3 Thường Niên A
Nhập lễ: Về Nơi Đây
Đáp ca: Thánh vịnh 26 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Chúa
Rước Lễ: Chúa Là Con Đường
Kết Lễ: Thắp Sáng Lên
 
Chúa Nhật 29 tháng 1 năm 2017 - 4 Thường Niên A
Nhập lễ: Chung Lời Tạ Ơn
Đáp ca: Thánh vịnh 145 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Nguyện Dâng Lên Chúa
Rước Lễ: Trông Cậy Chúa
Kết Lễ: Đường Đi Có Chúa
 
Chúa Nhật 5 tháng 2 năm 2017 - 5 Thường Niên A
Nhập lễ: Thắp Sáng Trái Tim Con
Đáp ca: Thánh vịnh 111 (A. Phú)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Thân Lúa Miến
Rước Lễ: Tâm Tình Hiến Dâng
Kết Lễ: Nhân Chứng Phúc Âm
 
Thứ bảy 11 tháng 2 năm 2017 - Lễ Đức Mẹ Lộ Đức
Nhập lễ: Ave Maria
Đáp ca: Linh Hồn Tôi
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Xin Dâng Lên
Rước Lễ: Hồng Ân Bao La
Kết Lễ: Kinh Hòa Bình
 
Chúa Nhật 12 tháng 2 năm 2017 - 6 Thường Niên A
Nhập lễ: Lên Đền Thánh
Đáp ca: Thánh vịnh 97 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Bài Ca Dâng Hiến
Rước Lễ: Lắng Nghe Lời Chúa
Kết Lễ: Nguyện Cầu Cho Giáo Xứ
 
Chúa Nhật 12 tháng 2 năm 2017 - Lễ Bệnh Nhân
Nhập lễ: Chung Một Niềm Tin
Đáp ca: Thánh vịnh 33
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Tựa Làn Trầm Hương
Xức dầu: Like A Seal On Your Heart
Xức dầu: Cho Con Vững Tin
Rước Lễ: God My Father
Rước Lễ: Trông Cậy Chúa
Kết Lễ: Linh Hồn Tôi
 
Chúa Nhật 19 tháng 2 năm 2017 - 7 Thường Niên A
Nhập lễ: Đâu Có Tình Yêu Thương
Đáp ca: Thánh vịnh 102 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Vật Hòa Bình
Rước Lễ: Lời Kinh Hòa Bình
Kết Lễ: Kinh Hòa Bình
 
Chúa Nhật 26 tháng 2 năm 2017 - 8 Thường Niên A
Nhập lễ: Tung Hô Danh Ngài
Đáp ca: Thánh vịnh 61 (A. Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Ca Khúc Trầm Hương
Rước Lễ: Cảm Mến Hồng Ân
Kết Lễ: Trong An Bình
 
Chúa Nhật 05 tháng 3 năm 2017 - 1 Mùa Chay A
Nhập lễ: Quỳ Bên Cung Thánh
Đáp ca: Thánh vịnh 50
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Niềm Cảm Mến
Rước Lễ: Con Vẫn Trông Cậy Chúa
Kết Lễ: Hãy Chổi Dậy
 
Chúa Nhật 12 tháng 3 năm 2017 - 2 Mùa Chay A
Nhập lễ: Con Nay Trở Về
Đáp ca: Thánh vịnh 32
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Chúa
Rước Lễ: Nguồn Trợ Lực Đời Tôi
Kết Lễ: Quyết Trở Về
 
Chúa Nhật 19 tháng 3 năm 2017 - 3 Mùa Chay A
Nhập lễ: Suối Trong
Đáp ca: Thánh vịnh
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Hy Lễ Cuộc Đời
Rước Lễ: Mong Chẵng Còn Gì
Kết Lễ: Kinh Chay
 
Chúa Nhật 26 tháng 3 năm 2017 - 4 Mùa Chay A
Nhập lễ: Nay Con Trở Về
Đáp ca: Thánh vịnh 22
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Từng Giọt Rượu
Rước Lễ: Biết Chúa Biết Con
Kết Lễ: Hãy Quay Về
 
Chúa Nhật 02 tháng 4 năm 2017 - 5 Mùa Chay A
Nhập lễ: Kinh Đầu Lễ
Đáp ca: Thánh vịnh 129
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Dâng Hồn Xác
Rước Lễ: Con Hướng Về Chúa
Kết Lễ: Nguyện Chúa Chí Ái
 
Chúa Nhật 09 tháng 4 năm 2017 - Lễ Lá
Nhập lễ: Vang Lời Tụng Ca
Đáp ca: Thánh vịnh 21
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Tình Cha
Rước Lễ: Êli! Êli
Kết Lễ: Con Đường Chúa Đi
 
Bộ Lễ Seraphim
Thương Xót Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Vinh Tụng Ca: Vinh Tụng Ca
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Latin
Kyrie - Thương Xót Kyrie - Thương xót
Gloria - Vinh Danh: Gloria - Vinh Danh
Sanctus - Thánh Thánh Thánh: Sanctus - Thánh Thánh Thánh
Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa: Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Hồng Ân
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Alleluia: Alleluia
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Ca lên đi - Kim Long
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa


<