♦ 
Sheet Songs/Musics

Bài hát hằng tuần (PDF Files) Xin nhấn vào tựa bài hát
 
 
Chúa Nhật 30 tháng 09 năm 2018 - XXVI Thường Niên B
Nhập lễ: Hãy Ca Tụng Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 18 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Hoan Ca Dâng
Rước Lễ: Một Lần Dâng Hiến
Kết Lễ: Tạ Ơn Chúa Với Mẹ
 
Chúa Nhật 07 tháng 10 năm 2018 - XXVII Thường Niên B - Lễ Mẹ Mân Côi
Nhập Lễ: Chung Lời Cảm Tạ
Đáp ca : Thánh vịnh 127 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Con Muốn Dâng
Rước Lễ: Vịnh Ca 127
Kết Lễ: Lạy Nữ Vương Mân Côi
 
Thứ năm 11 tháng 10 năm 2018 - Thánh Lễ Phát Tang Cha Giuse Vũ Ngọc Châu
Nhập Lễ: Tình Khúc
Đáp ca : Thánh vịnh LC1 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Thân Lúa Miến
Rước Lễ: Nguyện Cầu
Kết Lễ: Linh Hồn Tôi
 
Thứ bảy 13 tháng 10 năm 2018 - Thánh Lễ An Táng Cha Giuse Vũ Ngọc Châu
Nhập Lễ: Dâng Chúa
Đáp ca : Thánh vịnh 26 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Con Xin Làm Của Lễ
Rước Lễ: Mong Chẳng Còn Gì
Rước Lễ: Tâm Tình Hiến Dâng
Rước Lễ: Từ Rất Xa Khơi
Kết Lễ: Salve Regina
Kết Lễ: Trên Con Đường Về Quê
 
Chúa Nhật 14 tháng 10 năm 2018 - XXVIII Thường Niên B
Nhập lễ: Ngàn Dân Ơi
Đáp ca: Thánh vịnh 89 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Dâng
Rước Lễ: Chúa Nâng Con Lên
Kết Lễ: Chuổi Ngọc Vàng Kinh
 
Chúa Nhật 21 tháng 10 năm 2018 - XXIX Thường Niên B - Lễ Truyền Giáo
Nhập lễ: Ca Khúc Hồng Ân
Đáp ca: Thánh vịnh 32 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Thân Lúa Miến
Rước Lễ: Giao Ước
Kết Lễ: Lúa Chín Đầy Đồng
 
Chúa Nhật 28 tháng 10 năm 2018 - XXX Thường Niên B
Nhập lễ: Con Tới Gần Bàn Thờ
Đáp ca: Thánh vịnh 125 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Vật Giao Hòa
Rước Lễ: Bốn Mùa Yêu Thương
Kết Lễ: Nữ Vương Mân Côi
 
Thứ Năm 01 tháng 11 năm 2018 - Lễ Các Thánh Nam Nữ
Nhập Lễ: Đi Về Nhà Chúa
Đáp Ca: Thánh Vịnh 17 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Trên Dĩa Thánh
Rước Lễ: Cảm Mến Tình Cha
Kết Lễ: Từ Chốn Luyện Hình
 
Thứ Sáu 02 tháng 11 năm 2018 - Cầu Cho Các Linh Hồn
Nhập Lễ: Đi Về Nhà Chúa
Đáp Ca: Thánh Vịnh
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Trên Dĩa Thánh
Rước Lễ: Cảm Mến Tình Cha
Kết Lễ: Từ Chốn Luyện Hình
 
Chúa Nhật 04 tháng 11 năm 2018 - XXXI Thường Niên B
Nhập Lễ: Đi Về Nhà Chúa
Đáp Ca: Thánh Vịnh 17 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Trên Dĩa Thánh
Rước Lễ: Cảm Mến Tình Cha
Kết Lễ: Từ Chốn Luyện Hình
 
Chúa Nhật 11 tháng 11 năm 2018 - XXXII Thường Niên B
Nhập lễ: Bước Vào
Đáp ca: Thánh vịnh 145 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Dâng
Rước Lễ: Xin Mở Rộng Tay
Kết Lễ: Từ Nơi Ngục Hình
 
Chúa Nhật 18 tháng 11 năm 2018 - XXXIII Thường Niên B
Nhập lễ: Cửa Công Chính
Đáp ca: Thánh vịnh 15 (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Con Nay Sẽ Lấy Gì
Rước Lễ: Chứng Nhân Tình Yêu
Kết Lễ: Khúc Ca Tạ Lễ
 
Thứ Năm 23 tháng 11 năm 2018 - Thanksgiving
Nhập Lễ: Đi Về Nhà Chúa
Đáp Ca: Thánh Vịnh 17 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Trên Dĩa Thánh
Rước Lễ: Cảm Mến Tình Cha
Kết Lễ: Từ Chốn Luyện Hình
 
Chúa Nhật 25 tháng 11 năm 2018 - Chúa Kitô Vua
Nhập lễ: Hoan Hô Chúa
Đáp ca: Thánh vịnh 92 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lời Thiêng
Rước Lễ: GiêSu Vua
Kết Lễ: Cảm Tạ Chúa
 
Chúa Nhật 02 tháng 12 năm 2018 - I Mùa Vọng C
Nhập lễ: Trời Cao
Đáp ca: Thánh vịnh 24 (Thiên Kim)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Dâng Trông Đợi
Rước Lễ: Hướng Về Chúa
Kết Lễ: Hãy Chổi Dậy
 
Chúa Nhật 09 tháng 12 năm 2018 - II Mùa Vọng C
Nhập lễ: Nguyện Mùa Vọng
Đáp ca: Thánh vịnh 125 (Anh Linh)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Xin Dâng 6
Rước Lễ: Nước Trời Đã Gần
Kết Lễ: Trông Đợi
 
Chúa Nhật 16 tháng 12 năm 2018 - III Mùa Vọng C
Nhập lễ: Vui Lên Sion
Đáp ca: Thánh vịnh Is 12 (Kim Ngọc)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Xin Dâng 9
Rước Lễ: Xin Như Mặt Trời Lên
Kết Lễ: Vui Lên
 
Chúa Nhật 23 tháng 12 năm 2018 - VI Mùa Vọng C
Nhập lễ: Nguyện Trời Cao
Đáp ca: Thánh vịnh 79 (Anh Khải)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Xin Dâng 18
Rước Lễ: Để Chúa Đến
Kết Lễ: Xin Vâng
 
Thứ Hai 24 tháng 12 năm 2018 - Vọng Giáng Sinh
Vọng Giáng Sinh: Trời Cao
Vọng Giáng Sinh: Để Chúa Đến
Vọng Giáng Sinh: Đêm Nay Noel Về
Vọng Giáng Sinh: Hội Nhạc Thiên Quốc
Vọng Giáng Sinh: Hồng Ân Giáng Sinh
Vọng Giáng Sinh: Tiếng Hát Thiên Thần
Nhập Lễ: Đêm Thánh Vô Cùng
Nhập Lễ: Màn Đêm Lung Linh
Nhập Lễ: Tiếng Muôn Thiên Thần
Đáp ca: Thánh vịnh 95
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Cao Cung Lên
Dâng Lễ: Tâm Sự Một Đêm Đông
Rước Lễ: Đêm Bình An
Rước Lễ: Vinh Danh Thiên Chúa
Rước Lễ: Bên Máng Cỏ
Kết Lễ: Hang Bêlem
 
Chúa Nhật 30 tháng 12 năm 2018 - Lễ Thánh Gia
Nhập lễ: Lễ Thánh Gia
Đáp ca: Thánh vịnh (Ngọc Hân)
Tung Hô Tin Mừng: Tung Hô Tin Mừng
Dâng Lễ: Lễ Thánh Gia
Rước Lễ: Lễ Thánh Gia
Kết Lễ: Lễ Thánh Gia
 
Bộ Lễ Seraphim
Thương Xót Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Vinh Tụng Ca: Vinh Tụng Ca
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Latin
Kyrie - Thương Xót Kyrie - Thương xót
Gloria - Vinh Danh: Gloria - Vinh Danh
Sanctus - Thánh Thánh Thánh: Sanctus - Thánh Thánh Thánh
Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa: Agnus Dei - Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Hồng Ân
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Alleluia: Alleluia
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa
 
Bộ Lễ Ca lên đi - Kim Long
Thương Xót: Thương xót
Vinh Danh: Vinh Danh
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa


<