Các Lễ Lớn Trong Năm 2016Thứ sáu 01/01/2016
Mẹ Thiên Chúa - Lễ Trọng và Buộc


Chúa Nhật 03/01/2016
Lễ Hiển Linh - Bổn Mạng Ca Đoàn


Chúa nhật 07/02/2016
Bổn Mạng Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức - Lễ Bệnh Nhân


Thứ hai 08/02/2016
Mồng một Tết Bính Thân


Thứ tư 10/02/2016
Thứ Tư Lễ Tro


Chúa Nhật 14/02/2016
Mùa Chay


Chúa nhật 28/02/2016
Kỷ Niệm Thánh Hiến lần 4


Thứ Bày 19/03/2016
Lễ Thánh Giuse - Bổn Mạng Cha Phó


Chúa Nhật 20/03/2016
Lễ Lá


Thứ Năm 24/03/2016
Nghi Thức Rửa Chân


Thứ sáu 25/03/2016
Tôn Vinh Thánh Giá


Thứ Bảy 26/03/2016
Vọng Phục Sinh


Chúa nhật 27/03/2016
Lễ Phục Sinh


Chúa nhật 03/04/2016
Kính Lòng Thương Xót Chúa


Thứ Hai 04/04/2016
Lễ Truyền Tin


Thứ Năm 5/05/2016
Thánh Vincente - Bổn Mạng Cha Xứ


Chúa nhật 15/05/2016
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống


Chúa nhật 22/05/2016
Chúa Ba Ngôi


Chúa nhật 30/05/2016
Mình Máu Thánh Chúa


Thứ Sáu 03/06/2016
Thánh Tâm Chúa


Chúa nhật 19/06/2016
Ngày Hiền Phụ


Thứ Sáu 24/06/2016
Lễ Thánh Gioan Baotixita


Thứ Tư 29/06/2016
Lễ Phêrô & Phaolô


Thứ hai 15/08/2016
Lễ Đức Mẹ Lên Trời - Không Buộc


Thứ Năm 08/09/2016
Sinh Nhật Đức Mẹ


Thứ Tư 14/09/2016
Suy Tôn Thánh Giá


Thứ Sáu 14/09/2016
Đức Mẹ Mân Côi


Thứ Ba 01/11/2016
Lễ Các Thánh


Thứ Tư 02/11/2016
Lễ Các Linh Hồn


Chúa nhật 20/11/2016
Chúa Kitô Vua


Thứ năm 24/11/2016
Thanksgiving Day


Chúa Nhật 27/11/2016
Mùa Vọng A


Thứ Năm 08/12/2016
Đức Mẹ Vô Nhiểm Nguyên Tội


Thứ Sáu 24/12/2016
Lễ Vọng Giáng SinhChúa Nhật 25/12/2016
Mừng Chúa Giáng SinhThứ Năm 30/12/2016
Thánh Gia Thất