Chương trình năm 2017
Thứ bảy 22 tháng 09 năm 2017 - Đám cưới Vương & Chinh lúc 2 giờ tại Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang
Nhập Lễ: Vua tình yêu
Đáp ca: Phúc cho những ai
Alleluia: Alleluia
Dâng Lễ: Bài ca tình yêu
Rước Lễ: Nguyện cầu cho nhau
Kết Lễ: Xin Mẹ


Thứ bảy 21 tháng 10 năm 2017 - Đám cưới lúc 11 giờ


Bài hát đám cưới

Nhập Lễ: Chung kết trầu cau
Nhập Lễ: Dâng đời trăm năm
Nhập lễ: Đưa nhau
Nhập Lễ: Hãy đến hỡi đến tình ta
Nhập Lễ: Khúc yêu thương
Nhập Lễ: Vào thánh điện
Nhập Lễ: Vua tình yêu

Đáp ca: Phúc cho những ai
Đáp ca: Vịnh ca 127
Đáp ca: Vinh ca 127
Đáp ca: Vinh phúc
Alleluia: Alleluia

Dâng Lễ: Bài ca tình yêu
Dâng Lễ: Của lễ tình yêu
Dâng Lễ: Của lễ yêu thương
Dâng lễ: Dâng đời
Dâng Lễ: Tình yêu dâng

Rước Lễ: Kinh cầu tình yêu
Rước Lễ: Lời nguyện cho đôi tân hôn
Rước Lễ: Lời thề
Rước Lễ: Sống cho người yêu
Rước Lễ: Tân hôn
Rước Lễ: Nguyện cầu cho nhau

Cha mẹ: Nhớ về tình cha mẹ
Cha mẹ:
Lòng con thảo
Cha Mẹ: Tình Cha nghĩa Mẹ
Cha mẹ: May Love Be Our Lord
Kết Lễ: Diễm Tình Ca 3
Dâng hiến: Tình ca dâng mẹ
Dâng hiến: Giờ đây êm ái
Kết Lễ:
Liên khúc tạ lễ
KếtLễ: Tình Hồng Dâng Mẹ
Kết Lễ: Xin Mẹ

Thương xót: Thương xót
Vinh danh: Vinh danh
Thánh Thánh Thánh: Thánh Thánh Thánh
Chiên Thiên Chúa: Chiên Thiên Chúa