Y phục năm 2022


Tháng 01/2022
02/01/2022 Bổn Mạng Hiển Linh
09/01/2022 Chúa Chịu Phép Rửa - Đầm trắng
16/01/2022 2 Thường niên C - Nữ: Áo dài xanh lá cây, quần trắng - Nam: Áo trắng, tie xanh lá cây
23/01/2022 3 Thường niên C - Tự do
30/01/2022 4 Thường niên C - Tự do
Tháng 02/2022
06/02/2022 5 Thường niên C - Mừng Tết Nguyên Đán - Áo dài tự do
13/02/2022 6 Thường niên C - Tự do
20/02/2022 7 Thường niên C - Tự do
27/02/2022 8 Thường niên C - Tự do

Tháng 03/2022
06/03/2022 1 Mùa Chay C - Nữ: Áo dài tím, quần trắng - Nam: áo trắng tie tím
13/03/2022 2 Mùa Chay C - Tự do
20/03/2022 3 Mùa Chay C - Tự do
27/03/2022 4 Mùa Chay C - Tự do