Anna - Jul. 26
Phan Kiều Khương - Mar. 3
Nguyễn Thị Thùy Vân - Jun. 18
Nguyễn Mộng Thu - Aug. 1
Marie Augustine - Aug. 28
Nguyễn Hồ Trúc Ngọc - Aug. 28
Bonaventura - Jul. 15
Đinh Hoàng Dũng - Mar. 27
Cecilia - Nov. 22
Nguyễn Thị Mỹ Dung - Feb. 11
Clara De Assisi - Dec. 13
Hoàng Mai Trâm - Aug 23
Dominico - Aug. 8
Nguyễn Văn Minh - Apr. 4
Elizabeth - Jul. 4
Lê Phương Thùy - Apr. 25
Gioan Baotixita - Jun. 24
Phan Đình Tuấn - Jul. 20
Cha Nguyễn Minh Đức OP - Aug. 13
Ngô Nghĩa - Sep. 26
Lê Ngọc Hoàn - Dec. 23
Gioan Maria - Dec. 27
Lê Hùng Tâm - Dec. 25
Giuse - Mar. 19
Nguyễn Trần Thành Đạt - Jan. 22
Đỗ Đức Linh - May 1
Trương Trọng -Aug. 11
Lê Hoàng Linh - Aug. 20
Nguyễn Huy Phúc (Kevin) - Sept. 16
Vũ Quang Khải - Sept. 27
Phạm Ái Quốc - Nov. 23
Lucia - Dec. 13
Nguyễn Thị Kim Ngọc - Jul 9
Maria/Đức Mẹ Lên Trời - Aug. 15
Đỗ Duy Hiếu - Jan. 1
Hoàng Thanh Vân - Jan. 3
Phan Quỳnh Phương - Feb. 4
Nguyễn thị Bích Uyên - Feb. 28
Nguyễn Kim Vy - Feb. 30
Phan Thiên Hương - Apr. 22
Phạm thị Khê - Apr. 29
Lê Vi Loan - Oct. 26
Nguyễn Kim Trang Châu - Dec. 26
Martinô - Nov. 03
Phạm Đình Quốc - Oct. 18
Maria Gorreti - Jul. 6
Nguyễn Cẩm Vân - May 19
Maria/Đức Mẹ Vô Nhiễm - Dec. 08
Lê Mỹ Liên - Dec. 06
Phêrô/Phaolô - Jun. 29
Cha Phêrô Hoàng Văn Thiên OP - Jan. 18
Vũ Đức Phú - Sept. 19
Vũ Hoàng Điệp - Dec. 19
Phaolô Trần Phú Hữu - Oct. 20
Phaolô Đinh Thanh Vương - Aug. 12
Simon - Oct. 28
Lê Văn Phúc - Jul. 1
Theresa - Oct. 01
Trương Hường - Feb. 22
Vũ Thị Sâm - Jun. 6
Nguyễn Ngọc Hân - Jun. 20
Phạm Kim Chinh - Dec. 22
Nguyễn Thu Thảo - Dec. 25
Vincente Daminh - May. 5
Cha Chính Xứ Đinh Ngọc Thảo - May. 29
January Aniversary
Ca Đoàn Hiển Linh
February Anniversary
Chú Cô ĐứcHường - Feb. 22, 2005
March Anniversary
AC HữuVân - Mar. 06, 2004
April Anniversary
AC Sâm Yến - Apr. 17, 1980
AC LinhChâu - Apr. 18, 2015
AC MinhPhương - Apr. 19, 2012
May Anniversary
AC Khải Hương - May. 15. 1999
AC KevinHân - May. 18. 2006
AC Nghĩa Liên - May. 28. 2015
June Anniversary
AC QuốcThảo - Jun. 10, 2000
AC ĐiệpThùy - June. 14, 2008
AC PhướcÁi - June. 19, 1993
Cha Vicente Đinh Ngọc Thảo - June. 29, 2001
July Anniversary
AC PhúLiên - Jul. 01, 2000
Cha Nguyễn Minh Đức - Jul. 03, 2009
AC TuấnHiếu - Jul. 19, 2008
AC Tín Uyên - Jul. 23, 1992
August Anniversary
Cha Đỗ Cao Nhân - Aug. 03, 2013
Cha Hoàng Văn Thiên - Aug. 08, 1972
AC LinhLoan - Aug. 13, 2011
September Anniversary
AC Hùng Huệ - Sep. 17, 1985
October Anniversary
AC Quốc Trâm - Oct. 03, 2015
AC KhươngVương - Oct. 10, 1999
November Anniversary
AC PhúcNgọc - Nov. 26, 1994
December Anniversary
AC Vân Mavronicles - Dec. 28, 2013
AC HoànVân - Dec. 28, 2013