Anna - Jul. 26
Lương Bảo Toàn - Mar. 3
Phan Kiều Khương - Mar. 3
Nguyễn Hoài Mi - June. 13
Nguyễn Mộng Thu - Aug. 1
Đỗ Hồng - Oct. 8
Lan Anh - Oct. 8
Antôn - Jun. 13
Cha Đinh Minh Tiên OP - Jun. 18
Marie Augustine - Aug. 28
Nguyễn Hồ Trúc Ngọc - Aug. 28
Cecilia - Nov. 22
Khương Vân Anh Annie - Sep. 2
Dominico - Aug. 8
Nguyễn Văn Minh - Apr. 4
Cha Trịnh Thế Huy OP - Jun. 6
Elizabeth - Nov, 17
Lê Phương Thùy - Apr. 25
Gioan Baotixita - Jun. 24
Cha Nguyễn Minh Đức OP - Aug. 13
Lê Ngọc Hoàn - Dec. 23
La Kim Long- Dec. 6
Ngô Kỳ - Nov. 27
Gioan Maria - Dec. 27
Cha Hoàng Thanh Sơn OP - May. 1
Lê Hùng Tâm - Dec. 25
Gioan Vianey - Aug, 04
Khương Chung - Jun 04
Giuse - Mar. 19
Cha Đỗ Cao Nhân OP - Mar. 15
Phạm Minh Mẫn - Mar. 15
Đỗ Đức Linh - May 1
Vũ Minh Tâm -Aug. 15
Lê Hoàng Linh - Aug. 20
Nguyễn Huy Phúc (Kevin) - Sept. 16
Vũ Quang Khải - Sept. 27
Đinh Quang Chỉnh- Oct 21
Trần Đức Xinh - Nov. 16
Phạm Ái Quốc - Nov. 23
Cha Trần Trung Liêm OP - Dec. 15
Maria/Đức Mẹ Lên Trời - Aug. 15
Hoàng Thanh Vân - Jan. 3
Nguyễn Thị Thùy Vân - Jan. 6
Phan Quỳnh Phương - Feb. 4
Nguyễn Ánh- Feb. 17
Nguyễn thị Bích Uyên - Feb. 28
Phạm Mộng Dung - Mar. 22
Bùi Thị Thanh Nhàn - Mar. 7
Phan Thiên Hương - Apr. 22
Trịnh Kim Ngọc Hân - Aug. 10
Dieppe Marie - Oct. 01
Phạm Tuyết - Oct. 09
Lê Vi Loan - Oct. 26
Khương Nguyễn Tuyết Vân - Nov. 13
Nguyễn Thủy - Nov. 20
Nguyễn Kim Vy - Dec. 20
Nguyễn Kim Trang Châu - Dec. 26
Maria Gorreti - Jul. 6
Nguyễn Cẩm Vân - May 19
Magaritta - Jul. 6
Ngô Bích Tuyết - Nov, 12
Maria/Đức Mẹ Vô Nhiễm - Dec. 08
Lê Mỹ Liên - Dec. 06
Phêrô - Jun. 29
Cha Phêrô Hoàng Văn Thiên OP - Jan. 18
Nguyễn Tuấn Huy - Mar. 12
Vũ Đức Phú - Sept. 19
Vũ Hoàng Điệp - Dec. 19
Phaolô - Jun. 29
Phaolô Trần Phú Hữu - Oct. 20
Phaolô Đinh Thanh Vương - Aug. 12
Simon - Oct. 28
Lê Văn Phúc - Jul. 1
Theresa - Oct. 01
Trương Hường - Feb. 22
Nguyễn Ngọc Hân - Jun. 20
Nguyễn Thu Thảo - Dec. 25
Tôma Aquinô - Jan 28
Cha Nguyễn Hoàng Anh OP - Jan. 1
Nguyễn Hữu Thiện - May. 14
Vincente Daminh - May. 5
Cha Chính Xứ Đinh Ngọc Thảo OP - May. 29
January Aniversary
Ca Đoàn Hiển Linh
AC Chiến & Nhàn - Jan. 18. 1964
February Anniversary
Chú Cô ĐứcHường - Feb. 22, 2005
March Anniversary
AC Hữu & Vân - Mar. 06, 2004
AC Huy & Hân - Mar. 06, 2004
April Anniversary
AC Linh & Châu - Apr. 18, 2015
AC Minh & Phương - Apr. 23, 2012
May Anniversary
Cha Dominic Trịnh Thế Huy- May. 14. 1999
AC Khải & Hương - May. 15. 1999
AC Kevin & Hân - May. 18. 2006
June Anniversary
AC Quốc & Thảo - Jun. 10, 2000
AC Tâm & Huyền - Jun. 10, 2000
AC Điệp & Thùy - June. 14, 2008
AC Kỳ & Tuyết - June. 28, 1997
AC Toàn & Phương - June. 28, 2001
Cha Vicente Đinh Ngọc Thảo OP - June. 29, 2002
AC Thiện & Mi - June. 29, 2001
July Anniversary
AC Phú & Liên - Jul. 01, 2000
Cha Nguyễn Minh Đức OP - Jul. 03, 2009
Cha Hoàng Thanh Sơn OP - Jul. 03, 2009
AC Mẫn & Hồng - Jul. 06 , 1996
AC Tín & Uyên - Jul. 23, 1992
August Anniversary
Cha Đỗ Cao Nhân - Aug. 03, 2013
Cha Nguyễn Hoàng Anh - Aug. 04, 2014
Cha Hoàng Văn Thiên - Aug. 08, 1972
AC Linh & Loan - Aug. 13, 2011
September Anniversary
AC Hùng & Huệ - Sep. 17, 1985
October Anniversary
AC Khương & Vương - Oct. 30, 1999
November Anniversary
AC Phúc & Ngọc - Nov. 26, 1994
December Anniversary
AC Chung & Vân Khương - Dec. 05, 2013
AC Vân Mavronicles - Dec. 28, 2013
AC Hoàn & Vân - Dec. 28, 2013
Giỗ Tháng 1
Maria Đinh Thị Liên (Mẹ A. Vương) 01/05/2015
Teresa Nguyễn Lương Kiều Hạnh 01/06/2021
Anrê Lê Văn Sinh (Ba A. Phúc) 01/24/2022
Giỗ Tháng 2
Thérèse Hồ Thị Nguyện (Mẹ Ngọc) 02/18/2017
Giuse Phạm Văn Đào (Ba chị Mộng Dung) 02/20/2002
Ông Cố Giuse Vũ Hữu Kích (Ba A. Tâm & A. Khải) 02/26/2007
Giỗ Tháng 3
Maria Võ Thị Mỹ Hoa (Mẹ AC Thiện Mi) 03/01/2016
Anh Giuse Phạm Văn Cờ (Cựu Ca Trưởng) 03/01/2016
Giuse Trịnh Thái Hoà (Ba Trịnh Ngọc Hân) 03/02/2022
Giuse Nguyễn Văn Nhân Từ (Ba Chị Thảo) 03/06/2013
Giuse (Ba Chị Nhàn) 03/5/2000
Giỗ Tháng 4
Phêrô Nguyễn Kim Tuyễn (Ba Trang Châu) 04/02/2020
Maria Đỗ Thị Chúc (mẹ Trịnh Ngọc Hân) 04/22/2018
Giỗ Tháng 5
Maria Đào Thị Xuân (Mẹ chị Mộng Dung) 05/09/2006
Joseph Jack Brown (chồng Chị Tuyết) 05/13/2005
Maria Lâm Cẩm Lình (Mẹ Cẩm Vân) 05/25/2017
Giỗ Tháng 6
Phanxicô Xavier Lê Văn Trị (Ba Chị Liên & Hoàn) 06/3/2000
Maria (Mẹ Anh Chiến) 06/5/2000
Giuse Đỗ Như Tiếp (Ba Chị Hồng) 06/10/2000
Anna Đỗ Thị Thu Trang (chị Chị Hồng) 06/10/2000
Dominico Nguyễn Văn Viễn (Ba Chị Vy) 06/13/2000
Anna Trần Thị Phương (Mẹ chị Liên & Hoàn) 06/14/1995
Gioan Baotixita (Ba Anh Chiên) 06/21/2000
Giỗ Tháng 7
Michael John Mavronicles (Chồng Thùy Vân) 07/07/2020
Dominico Nguyễn Văn Quất (Ba A. Minh & Chị Uyên) 07/19/1986
Lucia Đoàn Tuyết Mai (Mẹ Chị Vân Khương) 07/27/2020
Giỗ Tháng 8
Maria (Mẹ Chị Nhàn) 08/25/2000
Giỗ Tháng 9
Đaminh Đinh Văn Hách (Bố A. Vương) 09/26/1999
Giỗ Tháng 10
Cha Giuse Vũ Ngọc Châu (Anh A. Tâm & A. Khải) 10/08/2018
Maria Nguyễn Thị Thúy Ngà (Chị A. Minh & Chị Uyên) 10/07/1961
Giỗ Tháng 11
Giacôbê Nguyễn Đăng Tôn (Chồng Cô Lan Anh) 11/3/2002
Maria Mai Thị Phượng (Mẹ A. Mẫn) 11/2/1990
Maria Đỗ Thị Hải (Mẹ A. Minh & Chị Uyên) 11/13/2017
Phêrô Vũ Đức Phú (Thành viên Hiển Linh) 11/28/2020
Giỗ Tháng 12
Maria Trà Thị Huệ (Mẹ chị Khương & Hương) 12/6/2000
Maria Nguyễn Thị Kim Liên (Mẹ A. Hữu) 12/15/1990
Bà Cố Maria Vũ Thị Đượm (Mẹ A. Tâm & A. Khải) 12/27/2020