Anna - Jul. 26
Lương Bảo Toàn - Mar. 3
Phan Kiều Khương - Mar. 3
Nguyễn Mộng Thu - Aug. 1
Nguyễn Minh Thu - Oct. 7
Đỗ Hồng - Oct. 8
Lan Anh - Oct. 8
Antôn - Jun. 13
Cha Đinh Minh Tiên OP - Jun. 18
Marie Augustine - Aug. 28
Nguyễn Hồ Trúc Ngọc - Aug. 28
Cecilia - Nov. 22
Nguyễn Thị Mỹ Dung - Feb. 11
Khương Vân Anh Annie - Sep. 2
Clara De Assisi - Dec. 13
Hoàng Mai Trâm - Aug 23
Dominico - Aug. 8
Nguyễn Văn Minh - Apr. 4
Cha Trịnh Thế Huy OP - Jun. 6
Nguyễn Văn Công - Sep. 7
Elizabeth - Jul. 4
Lê Phương Thùy - Apr. 25
Gioan Baotixita - Jun. 24
Phan Đình Tuấn - Jul. 20
Cha Nguyễn Minh Đức OP - Aug. 13
Ngô Nghĩa - Sep. 26
Lê Ngọc Hoàn - Dec. 23
Gioan Maria - Dec. 27
Cha Hoàng Thanh Sơn OP - May. 1
Lê Hùng Tâm - Dec. 25
Giuse - Mar. 19
Nguyễn Trần Thành Đạt - Jan. 22
Đoàn Tiến - Feb. 22
Cha Đỗ Cao Nhân OP - Mar. 15
Phạm Minh Mẫn - Mar. 15
Đỗ Đức Linh - May 1
Trương Trọng -Aug. 11
Vũ Minh Tâm -Aug. 15
Lê Hoàng Linh - Aug. 20
Nguyễn Huy Phúc (Kevin) - Sept. 16
Vũ Quang Khải - Sept. 27
Phạm Ái Quốc - Nov. 23
Cha Trần Trung Liêm OP - Dec. 15
Lucia - Dec. 13
Nguyễn Thị Kim Ngọc - Jul 9
Magarita Maria Alacoque - Oct. 16
Tô Mỹ Phi - Jun. 20
Maria/Đức Mẹ Lên Trời - Aug. 15
Đỗ Duy Hiếu - Jan. 1
Hoàng Thanh Vân - Jan. 3
Nguyễn Thị Thùy Vân - Jan. 6
Phan Quỳnh Phương - Feb. 4
Nguyễn thị Bích Uyên - Feb. 28
Phạm Dung - Mar. 22
Nguyễn Kim Vy - Feb. 30
Phan Thiên Hương - Apr. 22
Phạm Tuyết - Oct. 09
Lê Vi Loan - Oct. 26
Nguyễn Kim Vy - Dec. 20
Nguyễn Kim Trang Châu - Dec. 26
Maria Têrêsa/Đức Mẹ Lên Trời - Aug. 15
Bùi Thùy Vân - Jan. 31
Nguyễn Kim Vy - Dec. 20
Martinô - Nov. 03
Phạm Đình Quốc - Oct. 18
Maria Gorreti - Jul. 6
Nguyễn Cẩm Vân - May 19
Maria/Đức Mẹ Vô Nhiễm - Dec. 08
Lê Mỹ Liên - Dec. 06
Phêrô - Jun. 29
Cha Phêrô Hoàng Văn Thiên OP - Jan. 18
Vũ Đức Phú - Sept. 19
Vũ Hoàng Điệp - Dec. 19
Phaolô - Jun. 29
Phaolô Trần Phú Hữu - Oct. 20
Phaolô Đinh Thanh Vương - Aug. 12
Simon - Oct. 28
Lê Văn Phúc - Jul. 1
Theresa - Oct. 01
Trương Hường - Feb. 22
Đoàn Khanh - Apr. 26
Vũ Thị Sâm - Jun. 6
Nguyễn Ngọc Hân - Jun. 20
Phạm Kim Chinh - Dec. 22
Nguyễn Thu Thảo - Dec. 25
Tôma Aquinô - Jan 28
Cha Nguyễn Hoàng Anh OP - Jan. 1
Vincente Daminh - May. 5
Cha Chính Xứ Đinh Ngọc Thảo OP - May. 29
January Aniversary
Ca Đoàn Hiển Linh
AC Tiến & Phi - Jan. 23. 1994
AC Công & Thu - Jan. 26. 1980
February Anniversary
Chú Cô ĐứcHường - Feb. 22, 2005
March Anniversary
AC Hữu & Vân - Mar. 06, 2004
April Anniversary
AC Sâm & Yến - Apr. 17, 1980
AC Linh & Châu - Apr. 18, 2015
AC Minh & Phương - Apr. 23, 2012
May Anniversary
AC Khải & Hương - May. 15. 1999
AC Kevin & Hân - May. 18. 2006
AC Nghĩa & Liên - May. 28. 2015
June Anniversary
AC Quốc & Thảo - Jun. 10, 2000
AC Tâm & Huyền - Jun. 10, 2000
AC Điệp & Thùy - June. 14, 2008
AC Phước & Ái - June. 19, 1993
Cha Vicente Đinh Ngọc Thảo OP - June. 29, 2001
July Anniversary
AC Phú & Liên - Jul. 01, 2000
Cha Nguyễn Minh Đức OP - Jul. 03, 2009
Cha Hoàng Thanh Sơn OP - Jul. 03, 2009
AC Mẫn & Hồng - Jul. 06 , 1996
AC Tuấn & Hiếu - Jul. 19, 2008
AC Tín & Uyên - Jul. 23, 1992
August Anniversary
Cha Đỗ Cao Nhân - Aug. 03, 2013
Cha Nguyễn Hoàng Anh - Aug. 04, 2014
Cha Hoàng Văn Thiên - Aug. 08, 1972
AC Linh & Loan - Aug. 13, 2011
September Anniversary
AC Hùng & Huệ - Sep. 17, 1985
October Anniversary
AC Quốc & Trâm - Oct. 03, 2015
AC Khương & Vương - Oct. 30, 1999
November Anniversary
AC Phúc & Ngọc - Nov. 26, 1994
December Anniversary
AC Vân Mavronicles - Dec. 28, 2013
AC Hoàn & Vân - Dec. 28, 2013