• Lời nhạc như một lời cầu nguyện của tâm hồn.
  • Giai điệu như một tâm tư an ủi vỗ về lòng người.
  • Ngôn từ như một tuyên ngôn cho phẩm gía làm người.
  • Xin cho chúng con biết: Đón nhận tất cả, chấp nhận vì..Yêu !!


Ca Đoàn: Hiển Linh đươc thành lập năm 1997.

Bổn Mạng: Lễ Hiển Linh (cũng được gọi là Lễ Ba Vua) được mừng hai tuần sau lễ Giáng Sinh.

Tâm Ca với: Bài Ca Hiệp Nhất (LM Thành Tâm)

Ý Nghĩa Huy Hiệu: Nơi hang đá nhỏ chúng ta đã tìm thấy được tình thương và sự ấm áp, với ngôi sao dẫn đường chúng ta cùng đồng hành theo bước chân của Ba Vua năm xưa.

Khẩu Hiệu: Ăn ngon, mặc đẹp, hát hay !!

Phụ Trách Thánh Ca cho Thánh Lễ 11:00 giờ sáng Chúa Nhật.

Sinh Hoạt Hàng Tuần:
Sáng Chúa Nhật trước thánh lễ lúc 10:00 giờ.