๑۩۞۩๑ Mừng Bổn Mạng Hiển Linh 2018 ๑۩۞۩๑
๑۩۞۩๑ Bổn Mạng Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức 2017 ๑۩۞۩๑๑۩۞۩๑ Bổn Mạng Hiển Linh 2017 ๑۩۞۩๑


๑۩۞۩๑ Giáng Sinh 2016 ๑۩۞۩๑


๑۩۞۩๑ Voi Trắng Hiển Linh 2016 ๑۩۞۩๑


๑۩۞۩๑ Kết Thúc Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa 2016 ๑۩۞۩๑


๑۩۞۩๑ Giỗ Cha Thiên 2016 ๑۩۞۩๑


๑۩۞۩๑ Diễn Nguyện Lòng Thương Xót 2016 ๑۩۞۩๑
๑۩۞۩๑ Mừng Chúa Giáng Sinh ๑۩۞۩๑